Jan Olsen på laurdagsrevyen

Share

Eg sat på loftet og førebudde program for neste veke då det kom eit rop frå stova nede: Jan Olsen er på TV, kom og sjå. Eg sprang ned tids nok til å høyre ein lokal person lovprise arbeidet Jan gjer og sjå to blinde på tandem. Her er sida til Jan: http://home.no.net/jaol2/startside.htm

Og her er den nye sida med blogg: http://www.syklertilcuba.org/

Bjørgulv T. Berg var til Cuba på ferie i slutten av januar, og då besøkt han Jan. Han fortel at dei var med Jan rundt og delte ut noko ein dag. Bjørgulv var imponert over arbeidet og dei mange som fekk noko å glede seg over gjennom Jan sitt engasjement. -Jan er pragmatisk og finn ei løysing på det meste, fortalde Bjørgulv då vi prata om det sist veke. Det er eit strålande arbeid han gjer.

Annbjørg og Sigrun var jo også til Cuba for å sjå korleis det gjekk med syklane Valle skule hadde samla inn. Dei hadde program i Valle radio då dei kom heim att og var fulle av lovord over prosjektet.