Fredag 2. februar

Share

**Sending for heile dalen**

Ansvarleg: Theis Salvesen
Teknisk ansvarleg: Geir Uppstad
Telefonar: Jorunn Lund Harstad

18:00 Aktuell time. Theis med gjest Jorunn Tveiten
19:00 Olav Rike les frå Jol i Setesdal om sokneprest Blom
19:30 Tankar frå Bibelen ved Torleif B. Harstad
20:00 Annbjørg Uppstad og Sigrunn Askland tek oss med til Cuba
21:00 Nytt frå regionen. Theis i samtale med Bjørn Robstad
21:15 Open sending. Theis med gjest Birgit Attestog

Fredagssending

Share

På møte i haust vart det diskutert om vi skulle ha sendingar fredagar i vintersesongen. Vi valde å ikkje ha det. Erfaringane frå perioden etter at Bykle radio slutta då vi hadde fredagssendingar i vintersesongen var gode i høve til respons frå publikum på open sending. Men det var ikkje lett å få folk til å vere med, korkje som gjester i studio eller i oppgåver i radioen.

Vi har difor gått tilbake til å ha onsdagssendingar også i vintersesongen. Men vi held fram samarbeidet med Evje Radio om sending for heile dalen første fredag i kvar månad. Det betyr at fredag 2. februar er det vår tur til å ha sending for heile dalen. Theis er ansvarleg, Geir skal vere teknikar for Inga er på vinterferie til Syden, og etter lista er det Jorunn som skal sjå til at du kjem gjennom med rette svar under open sending. Programmet kjem i Setesdølen i morgon, og eg vil prøve å få lagt det ut på bloggen så tidleg at du finn det her før seindinga startar.