Mykje nytt denne veka

Share

**Tysdag 20. mars**
Ansvarleg:Harald Haugland

18:00 Kvarteret
18:15 Over ein open Bibel
18:30 Noreamagasinet
19:05 Møteplassen
19:30 Salmekveld
20:00 Bokaktuelt
20:15 Dagens Grieg
20:30 Postludium ved Harald Haugland
21:00 Kyrkjebakken

**Onsdag 21. mars**
Ansvarleg: Ørnulf Hasla
Teknikar: Knut Olav Tveiten
Telefonansvarleg: Torbjørg Hoftuft

18:00 Aktuell time
19:00 Kommunen informerer. Sosial og arbeid
19:30 Tankar frå Bibelen ved Torleif B. Harstad
20:00 Musikktime med noko attåt
21:00 Open sending ved Britta Lise Homme

Ørnulf fortel at han har nyhende som ikkje er kome i Setesdølen enno, men som han vil presentere i Valle radio i den aktuelle timen. Set på Valle radio klokka 18 og få med deg noko for hjarta og noko for tanken.

Det vart litt improvisering i kveld, for det var ikkje signal frå mikrofonen. Difor måtte eg gå i studio for å snakke medan Jørund Georg Jore kom for å finne løysing på problemet. Ettersom det var barnehagen i dag, hadde eg fått Liv Tanche-Larsen til å kome i studio og slik markere dagen ved å fortelje om livet i barnehagen.

Etter kvart fekk Jørund skifta ut utstyret slik at eg kunne gå over til sjølvkjør att, og så kunne programmet gå etter planen.