Fastebetraktning som kåseri tysdag 13. mars

Share

Jeg så en mann, forpint og slått,
på vei til Golgata.
Hans vandring var så pinefull,
et kors de på ham la.

Slik syng Åge Samuelsen, og i og med at det er fastetid, spelte eg songen i Valle radio i kveld i ein versjon av Jon Petter og Arnfinn Nordbø. For det er ei av sidene med fasteperioden, at ein skal fylgje Jesus på vegen opp til Jerusalem, til Golgata. The Passion of the Christ er ein film som for nokre år sidan leverte dette som ein svært sterk bodskap i tida før påske. Sjå
http://no.wikipedia.org/wiki/The_Passion_of_the_Christ Filmen fekk ein del reaksjonar, det er lettare å distansere seg frå volden som ligg i påskebodskapen om ein les den eller høyrer den. Å sjå det på film vart for sterkt for mange.

Fastetida er tida då ein skulle renonsere på noko og heller leggje det i fastebøssa til Kirkens Nødhjelp sin Brød for verda-aksjon. Konfirmantane skal kome rundt i Valle og hente bøssene 28. mars. Det er å håpe på fulle bøsser denne dagen, vi har det så godt, og akkurat no har vi fått løn, så det skulle vere lett å leggje til sides noko. Kirkens Nødhjelp starta sitt første langsiktige utviklingsprosjekt i Abakaliki i Nigeria i 1961, det er snart 50 år sidan. I alle åra etterpå har dei prøvd å lindre naud og å hjelpe folk som lid. Sjå http://no.wikipedia.org/wiki/Abakaliki

Det er ikkje bare hjelp å få. No syng Jon Petter og Arnfinn Nordbø I dag er det nåde å få.

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.