Å hoppe etter Wirkola 2

Share

Tunnelkameratane Saavi og Tarald Nomeland kjem i studio, og både William Viki og Bjørgulv T. Berg blir med. 1200 telefonar reknar radioen med å få i løpet av kvelden.

Folk kan ringe inn loddkjøp til desse telefonnummera:
379 37574
379 37575
37937578
37937580

Fok kan også sende sms for loddkjøp på 984 43611
eller sms-helsing på 984 43644

Rebusløysing og helsing er som vanleg på tlf 379 37577
SMS inn i studio 992 37578

**Kan utgiftsførast**
-Og hugs at næringsdrivande som kjøper lodd no kan utgiftsføre kostnadene rekneskapsmessig som reklame, seier programleiar Helge Dahle.

Colorline og Fargesenteret Evje er hovudsponsorar for sendingane denne påska.

Begge dagane startar sendingane klokka 18 og varer til ut på natta. Kanskje kjem også Daniel Sandén Varg og Sigurd Brokke. -Helsingar vil me ha, så mykje som råd, men plateønska må nok samordnast litt av praktiske grunnar, seier Helge Dahle, som vonar at folk i hytter og hus skrur seg inn på Valle radio. Om ein kjører bil i dalen, står det Bykle radio i displayet, men sendingane kjem frå Valle.