Tankar frå Bibelen

Share

Dei siste dagane har eg skrive om andakt og andaktsbøker på wikipedia. Det har slått meg at dette er mykje meir utbreidd enn eg hadde trudd. I går skreiv eg om ei av desse bøkene på bloggen: Stille stunder på veien hjem av H.E. Wisløff. I dag skreiv eg om andakt og andaktsbøker:
http://no.wikipedia.org/wiki/Andakt
http://no.wikipedia.org/wiki/Andaktsbok

Då oppdaga eg at 420.000 høyrer radioandakten kvar dag. Det er ingen liten kyrkjelyd. Andaktsboka Til lys og kraft på livsveien av Aurore Tisell hadde blitt seld i 285.000 eksemplarar frå 1911 til 1969 i Sverige, Noreg, Danmark og Finland. Klanen Wisløff har seld andaktsbøker i eit opplag på over ein halv million.

Framleis kjem det ut slike bøker, dette er ikkje noko som bare høyrer til i historia. Knut Grønvik, som i mange år har arbeidd i Vårt Land med stoff rundt søndagsteksten, gav i 2004 ut ei ny andaktsbok, og Egil Sjaastad har gjeve ut andaktsbøker for unge heilt nyleg.

Også i Valle radio har vi andaktar. Håvard Viki, Torleif B. Harstad og Bjørgulv T. Berg stiller opp kvar sin onsdag og har Tankar frå Bibelen. Tysdagskveldane har vi Over ein open Bibel fra Norea Mediemisjon. Sjølv om vi ikkje har så mange lydarar som NRK, vonar eg at det er til trøyst og oppmuntring at vi har desse stundene til ettertanke og meditasjon i Valle radio.