Vatn i Valle

Share

På lista til VAFA er det om lag 60 vatn som ein kan kjøpe fiskekort til eller som snart vert med i fiskekortsalet. Det opplyste Torjus Uppstad om i sendinga i kveld, der vatn var tema.

Bakgrunnen for at eg prøver å dra i gang ein slik programserie er at Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland er blitt vannregion Sør-Vest og miljøverndirektør Tom Egerhei hos fylkesmannen i Vest-Agder er leiar for arbeidet. Eg hadde eit intervju med han i radioen sist onsdag, og det gav meg inspirasjon til å prøve å lage program med denne tematikken.

Det er altså nok stoff å ta av. I dag stod det i avisa at Småkraft har fått konsesjon på å byggje ut Kveasåne, så no forsvinn eit vakkert syn på Riksveg 9, særleg når ein køyrer sørover.

Torjus meinte at det nok var investert 10 millionar i kalking av vatn i dei 20 åra VAFA hadde eksistert. Det har og bore frukt, kvaliteten i vatna er mykje betre no enn det var den gongen. Men han peika på eit problem som gjeld parasittar i Flåne. Ein meiner no at det skuldast at temperaturen er blitt høgare, og ettersom det er eit grunt basseng med liten gjennomstrøyming på grunn av regulering, vert vatnet varmare og gjev betre villkår for parasittar.

Eit anna problem vi var innom er det vi har snakka om mange gonger i ulike program: Tilgroinga i elva. Torjus fortalde, ikke i programmet, men før vi gjekk på lufta om læraren han hadde hatt, Torgrim Dåsnes, som hadde gjort han interessert i vatn alt som ung gut. Læraren har stor verknad på engasjement i mange år etter at ein elev har slutta skulen.

I programet las eg litt frå ein kronikk som stod i Dagbladet 18. april om Norsk vannmiljø skal bli enda bedre
http://www.vannportalen.no/fmt_fagomrade.asp?tgid=31134&gid=31769&amid=1387107&g31138=x&g31134

På http://www.vannportalen.no finn du mykje stoff om dette.
Har du synspunkt du vil dele med meg, er det bare å sende ein mail eller ta kontakt når du ser meg i Valle sentrum.

Eg vonar å finne folk som kan tenke seg å vere med i denne programserien og fortelje om kva vatn betyr for dei, kva dei veit om vatn i Valle og andre emne som kan vere med på å gjere dette stoffet aktuelt.