Nye flyktningar til Valle

Share

I dag vil eg helse nye flyktningar velkomne til Valle. Åtte personar frå Burma kom til Valle i dag etter ei lang og strevsam reise frå Thailand, der dei har budd i flyktningleir i mange år. Reisa til Noreg vart kanskje ekstra strevsam fordi det var streik på Kastrup og turen derifrå til Kjevik vart difor forlenga. Men no er dei komne. Då eg var på veg til Mandal i dag, møtte eg dei nord i Bygland.

Her er lenke til landet dei kom frå: http://no.wikipedia.org/wiki/Burma

Dette landet har over 100 etniske grupper. Ei av dei er karen-folket, som også er ei av dei største minoritetsgruppene. Familien som no kjem til Valle, høyrer til denne folkegruppa.

Dei siste åra har det kome mange frå Burma også til Agder. UD kallar forresten landet Myanmar, men i vanleg daglegtale er Burma mest brukt. Myanmar er namnet som noverande militærjunta nyttar om landet, dei har også døypt om mange byar i landet.

Familien som i dag kom til Valle, skal bu i Leitet i Valle. Det vil nok ikkje gå så mange dagane før dei er synlege i bygda. Eit par av dei kan litt engelsk, elles er språket vel helst karen og thai, tenkjer eg. Vi som driv med norskopplæring, vil dermed få nye oppgåver når vi skal gje innføring til nye sambygdingar om bygda og språket og samfunnet her.

Eg vonar at dei vil kjenne seg velkomne til Valle og at dei kan finne seg til rette i bygda vår.

UDI har meir informasjon om Myanmar her: http://www.udi.no/templates/Page.aspx?id=6070
Landinfo kan også gje litt informasjon: http://www.landinfo.no/index.gan?id=725&subid=0