Sakkeus

Share

Sakkeus var ein liten mann, syng vi i songen. I dag skreiv eg om han på Wikipedia. Sjå http://no.wikipedia.org/wiki/Sakkeus
Grunnen til at eg skulle skrive om han, var at eg kom over ei opplysning om at den siste av hundedagane vart kalla Zakhæus, noko eg då skreiv inn på 23. august.

Det vart ikkje nokon stor artikkel, men eg leita meg fram til eit bilete av morbærtreet og la inn i artikkelen. Eg visste ikkje korleis det såg ut, men det er etter biletet klart at det var lett for han å stikke seg vekk mellom greinene der.

Medan eg skreiv, oppdaga eg at Jeriko endå ikkje har ein artikkel på Wikipedia, så nokon må nok ta seg på tak og skrive den artikkelen. Om det vert meg eller ein annan, veit eg ikkje no.

Det er interessant korleis ein kan bruke kunnskap ein har frå ulike samanhengar og fylle ut i Wikipedia, som i kveld eller i morgon tidleg rundar 110.000 artiklar.

Eit anna perspektiv som kom til meg, det er rart korleis det kjem koplingar i tankane, var mannen som sat under eit tre, eg trur det var ein gyvelbusk, du veit dei som står gule og fine no om våren. Det står om han i Det gamle testamentet, han var trøytt og mismodig etter å ha opplevd store ting. Truleg kunne ein seie han var utbrend om ein skulle bruke moderne språk. Sjå http://bibelen.no/chapter.aspx?book=1KI&chapter=19 og les og kapittel 17 og 18.

Slik kan nok nokon og ein kvar ha det. Her var det tale om ein langvarig periode utan regn. Det kunne gjere folk meir bekymra enn vi er som lever i eit land med nok av vatn og ei bygd med det meste av sin rikdom grunna på vatn. Rart at eg ikkje har kome på å lage program om Vatn i Valle før, truleg har det vore for sjølvsagt.

Mange songar tek opp dette. Ein av dei moderne heiter **Herren skal stride for dere** det er i grunnen eit bibelvers som er sangteksten. Vi har så lett for å bekymre oss. Eit par lenker frå Taize kan også gje litt liv til det eg skriv, her er dei http://www.taize.fr/en_article483.html som har notene til Nada te turbe og http://www.taize.fr/ext/sound/mp3/Nada_Te_Turbe.mp3 som har sangen.

Vi har sut for mange ting. Erfaring seier oss at dei aller fleste tinga vi tenkjer kan gå ille, aldri vil hende. Vår himmelske far ser oss, akkurat som Menneskesonen såg Sakkeus i treet. Om vi kunne kvile i det, ville mange ting verte omskapte i vårt daglege liv.