EU sitt direktiv om vatn

Share

I sendinga onsdag hadde eg ein prat med Frode Egerhei hos Fylkesmannen i Vest-Agder. Han er miljødirektør der, det må vere ei interessant stilling i vår tid. Grunnen til at eg bad han om eit intervju i Valle radio, var EU sitt direktiv om vatn, EUs vanndirektiv på bokmål.

Direktivet gjeld alle vassressursar i heile EU. Fordi Noreg har EØS-avtalen, gjeld det her og. Ein omtale av saka finn du på vannportalen.no, sjå denne lenka:
http://www.vannportalen.no

Han kunne fortelje at Noreg er delt inn i 9 regionar som følgjer vasskilja. Vi høyrer til Region Sør-Vest, som gjeld Rogaland, Vest-Agder og Aust-Agder. Vidare kunne han fortelje at det gjeld alle ressursane, også grunnvatnet og det gjeld nære kyststrok også. Det skal gjerast ei kartlegging, og Otra og Figgjo er dei to første nedbørsområda som skal kartleggjast. (Eg tykte jo det var litt interessant for meg personleg, sidan eg vaks opp ved Figgjo og no bur ved Otra).

Arbeidet som VAFA gjer vert etter dette endå meir aktuelt. Dei skal ha årsmøte til torsdag, Valle Motell klokka 19, ope møte klokka 21.

Intervjuet med Egerhei synte at vi er midt i eit svært aktuelt område, og Valle radio bør halde fram med å peike på saker knytt til vatnet i Otra sitt nedslagsfelt. Gode innspel frå lesarar av bloggen vert tekne imot med takk.

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.