Gjestfri for nye tankar

Share

I kveld var det årsmøte i Valle Fiskeadministrasjon. Eg var invitert til å kome og gjekk dit gjerne, samarbeidet mellom VAFA og meg i Valle radio har vore interessant og gjeve mange program og ein del innlegg på bloggen.

Kvelden gjekk etter vanleg låm med alle vanlege årsmøtesaker handsama og vedtekne. Til slutt denne kvelden var det framsyning av lysbilete med kommentarar frå Hugo Homme, Tom Arild Homme og Olav Holen. Bileta til Olav Holen fekk meg til å tenkje at det hadde vore flott å kunne hatt dei på Valle radio i dei programma eg hadde med han for nokre år sidan, det hadde gitt eit betre grunnlag for samtalane og truleg også betre program om lyttarane kunne sett bileta.

Dei faglege bileta til Tom Arild var interessante. Dei frammøtte fekk sjå fiskebiologen i arbeid med ulike problemstillingar, og naturgleda var så visst ikkje borte. Det var også interessant å høyre han fortelje, og Hugo sine bilete var grunnlag for refleksjon om rekreasjon og den type verdi av natur og landskap.

Det undrar ein observatør at Valle Fiskeadministrasjon så samrøystes gav uttrykk for at dei ikkje var nøgde med Valle kommune sitt engasjement på sektoren dei er opptekne av. Ein av deltakarane siterte mottoet for kommunen, slik det kom til uttrykk i ein omtale i Fædrelandsvennen for ei tid tilbake: **Eg skal vere gjestfri for nye tankar**, og meinte at om det var noko kommunen ikkje var, så var det gjestfri for nye tankar i høve til bruk av landskap og utmark i kommunen. Her har kommunen etter mi meining ein stor jobb framfor seg for å byggje bru til ein organisasjon som gjer eit stort arbeid for natur og friluftslivsressursane i kommunen.

Eg fekk høve til å halde eit innlegg på møtet, og der takka eg for samarbeidet eg har fått ha med leiar og dagleg leiar, som stiller opp når eg har ting eg undrar meg over. Samstundes minna eg om at etablering av Vannregion Sør-Vest, der Otra blir det første prosjektet som skal kartleggjast, nok vil få verknad for arbeidet også i VAFA etter kvart. Eg fortalde også om den planlagde programserien Vatn i Valle og vona å få hjelp av dei som var på møtet til å finne stoff som kunne brukast i serien.

Meir stoff om VAFA finn du her: http://www.vafa.no/

Ein tanke om “Gjestfri for nye tankar”

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.