Statistikk

Share

April vart den nestbeste månaden nokonsinne når det gjeld besøk på bloggen min. Bare jolemånaden var betre. 1076 besøk på ein månad gjev eit snitt på om lag 35 kvar dag, og det er eg takksam for. Bloggen min er jo ikkje akkurat laga for å vere populær, då hadde eg truleg valt eit andre tema og anna språk. Men i høve til Valle radio var ikkje det aktuelt, eg skriv om tema som ligg opp til det vi steller med i radioen, i alle fall i dei fleste innlegga eg skriv her.

Vi har hatt langhelg i høve 1. mai, difor var det ikkje radio i kveld, sjølv om det var tysdag. Eg kom meg ikkje av garde frå Mandal så tidleg, som regel reiser eg om morgonen den første virkedagen, og det valde eg denne gongen og etter ei triveleg helg heime.

Men i morgon onsdag 2. mai er det etter lista Theis som er ansvarleg for radioen. Eg veit ikkje om det kjem avis onsdag, i så fall finn ein programmet han har sett opp der.

Då april starta, hadde eg hatt 60.000 sidevisningar på bloggen. Det vil seie at dei som var innom og las, hadde lese på mange sider. I løpet av denne månaden har de som les her, ført til at den statistikken er auka med mellom to og tre tusen sidevisningar.

I samband med at eg planlegg fleire program om vatn i Valle vil eg nemne to ulike elvar i andre land som eg nyleg har skrive om på Wikipedia. Sjå på lenkene nedanfor:
http://no.wikipedia.org/wiki/Kongo_(elv)
http://no.wikipedia.org/wiki/Ångermanälven

Eg vart noko overraska då eg såg kor stor del av Afrika Kongoelva sitt nedslagsfelt er. Artikkeln er ikkje detaljert på same vis som Ångermanälven, men der er det utruleg mange elvar som renn saman før elva når havet. Brua på biletet har eg køyrt over for mange år sidan, ikkje visste eg då at eg skulle kome til å skrive noko om elva under.

Slik er det med mange ting. Ein veit ikkje kva dei kan føre til. Espen Askeladd samla på mangt og mykje, og det kom til nytte ein eller annan gong og var hjelp for han til å vinne prinsessa og kongeriket.

Ha ein fin mai-månad!