Årsmøte

Share

Så har det endeleg blitt funne tid til årsmøte. I avisa i går stod det denne annonsen:

**ÅRS**
**-MØTE**
**i Valle Radio**
Tysdag 8. mai kl. 19.00
på Valle Motell
Vanlege årsmøtesaker
Enkel servering
Styret

Eg vonar at det kjem ein del folk, for det er eit viktig møte. Vi har eit godt grunnlag når det gjeld å drive radioen, men dei organisatoriske sidene må også takast vare på. Etter at Hallvard døydde i haust, rykka nestformann Theis opp som styreleiar. No reiser han til Tveit i sommar, og dermed må vi ha ny styreleiar og ny nestleiar.

Når det gjeld aktivitet og økonomi, står radioen godt. Eg trur difor at det skal vere råd å ha god drift også i åra som ligg framom.

Sett av dagen og kom på motellet tysdag klokka 19.

Dette fører til at det neste veke ikkje vert tysdagssending. I og med at det var 1. mai sist tysdag, var det heller ikkje sending den tysdagen. Men i morgon fredag vert det sending. Då er det heile dalen og Theis har ansvaret. 9. mai har Bjørgulv T. ansvaret, og 16. mai er det Ørnulf som har onsdagssending.