Det er makt i de foldede hender

Share

Denne sundagen er det tema om bøn i kyrkjene landet over. Ein av dei songane som handlar om det, har same tittel som dagens innlegg på bloggen. Songen er skriven av Trygve Bjerkrheim, tidlegare redaktør av Utsyn og ein av dei som har skrive flest kristne dikt og songar i Noreg.

Bakgrunnen for songen er ein tale som Jon Berg heldt i Misjonssalen i Oslo der Trygve Bjerkrheim var til stades. Jon Berg, som var frå Berg i Hylestad, var knytt til Norsk Luthersk Misjonssamband i mange år og var ein avhalden talar, som og hadde vore misjonær. Sonen Øystein har no overteke slektsgarden etter onkelen sin. Jon Berg var busett på Lunde i Telemark dei siste åra av livet sitt og døydde der for få år sidan.

Meir om denne historia vil du få tysdag kveld i Valle radio. Då vert det salmekveld att klokka halv åtte. Songen er ein av dei mest spelte i Ønskekonserten for år tilbake, og eg må sjå om eg finn ei innspeling som kan brukast til dette programmet. Enno er det ikkje nokon artikkel om Trygve Bjerkrheim på wikipedia, heller ikkje om songen. Truleg vil det kome noko der og når eg kjem attende til Noreg.

Medan eg er her på Jylland, er det naturleg å nemne kva Pontoppidan seier om bøn: **Bøn er at tale enfoldigt med Gud i sitt hjerte.** Å bruke søndagen til det, kan vere ei fin øving. Her er lenke til presten: http://no.wikipedia.org/wiki/Erik_Pontoppidan Og her er lenke til forklaringa han skreiv: http://no.wikipedia.org/wiki/Pontoppidans_forklaring_til_Luthers_katekisme

Ha ein fin sundag!