HiA vert Universitet

Share

Etter det eg skjøner har det noe vore klart ei stund at HiA vert vårt neste Universitet. No er alle formalitetar på plass, og i ein artikkel i Fædrelandsvennen like før 17. mai, var det jubel å spore.

Fædrelandsvennen har elles gjort seg til talerøyr for ei anna line enn den som har vore vanleg når det gjeld universitetsutvikling, så langt eg kan sjå. Avisa har vore ivrig på at høgskulen må vere i nær kontakt med regionen og helst vere så matnyttig at regionen kan nyte godt av den faglege kompetasnen dei tilsette har.

Sjølvsagt er det vel og bra, men eit universitet er ein forskningsinstitusjon meir enn ein yrkesskule, etter mi meining, sjølv om det er viktig med gode faglege bidrag til utdanning i regionen. Sjølv har eg hatt mykje nytte av faget Norsk som andrespråk, som eg tok på HiA for nokre år sidan, sjølv om faget etter mi meining nok kunne ha vore oppdatert noko. 10 år er lang tid i vår tid, det vert produsert mykje lærestoff på 10 år, og då må ein institusjon følgje med i den faglege utviklinga.

Dette er for øvrig blitt viktigare også i den vanlege skulen. Onsdag kjem Malmfrid Nyborg Homme i programmet Kommunen informerer klokka 19, og då vil vi truleg kome inn på det, mellom anna i høve til matematikkfaget i skulen.

Her er ei lenke til meir informasjon om dette. På denne sida ligg det lenker til mange oppslag om temaet. http://www.hia.no/no/portaler/aktuelt/nyhetsarkiv/nokutkomiteen

Som om ikkje det er nok, skal James Karlsen ta disputere for doktorgraden 29. mai med ei avhandling om dette temaet. Sjå
http://nettopp.ntnu.no/nettopp_lesmer.php?kategori=nyheter&dokid=4651458f23e1e2.82063512

Her er eit samandrag av avhandlinga:
http://www.diva-portal.org/ntnu/abstract.xsql?dbid=1505

Karlsen ser på korleis forventningane til aktørar utanfor HiA og har spelt inn i arbeidet for å få på plass det som skulle til før ein kunne få Agder Universtet (om det no er det det skal heite, dei vil vel slåss om det som alt anna). Heile avhandlinga hans kan du laste ned frå Internett, ho er på engelsk. Du bare går til samandragssida og trykkjer på fulltext, så får du henne som ei pdf-fil.

Karlsen har hytte på Hovden, men eg veit ikkje om han høyrer på Valle radio når han er på hytta. Kanskje til vinteren att, når avhandlinga er forsvart og tida vert betre. For det vert betre tider lengre framme for oss alle.

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.