Konstituering

Share

Så har styret konstituert seg. Noverande styre er

Leiar: Harald Haugland (vald på årsmøtet)
Nestleiar: Ørnulf Hasla
Sekretær: Inga Flateland
Kasserar: Helge Homme
Teknisk sjef: Jørund Georg Jore

På styremøtet i kveld var varamann Leif Kvinlog med i staden for Ørnulf Hasla, som er bortreist. Helge Dahle var og innkalla til møtet, mellom anna fordi vi ville evaluere påskesendingane, som han hadde ansvaret for.

Dei som kjenner medlemmene i styret vil vite at det er ei talefør gruppe. Difor hadde eg sagt at vi skulle stoppe klokka 21. No vart det litt lenger, men vi hadde ein fruktbar samtale om mange saker som gjeld radioen. Ettersom vi ikkje vart ferdige, legg vi opp til eit nytt møte torsdag om 14 dager, torsdag 13. juni.

Når det gjeld saka om påskesendingane, vedtok styret:
**Styret i Valle Radio takkar alle gode hjelparar for innsatsen i samband med påskesendinga 2007.**

I samtalen kom det fram at det ville vere naudsynleg å starte tidlegare med å planleggje sendingane enn vi gjorde i år. Men etter kvart gjekk det seg til med opplegget, så sett under eitt, var dei som var med på sendingane godt nøgde med opplegget.

Eg vil kome tilbake til andre saker som var oppe på styremøtet seinare.

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.