Odd Dubland

Share

Odd Dubland er ein predikant som har gjeve ut fleire plater og skrive eit par bøker. Eg likar songane hans, i radioen har vi ei av platene der han og dottera Oddrun Helene syng. I går oppdaga eg at han har teke til å skrive på wikipedia, han og. Her er artikkelen om han: http://no.wikipedia.org/wiki/Odd_Dubland

Ein av dei artiklane han starta, var artikkelen Oppbyggelse, sjå http://no.wikipedia.org/wiki/Oppbyggelse Det er jo eit sentralt omgrep i kristen tenkning, og på wikipedia prøver vi å dekke det meste. Difor fekk eg ei utfordring om å gjere starten hans meir leksikalsk etter måten ein skriv på i wikipedia, og det gjorde eg.

I samband med det oppdaga eg at oppbyggelse i teologisk samanheng ikkje er ganske det same som vi gjerne tenkjer: At det skal vere godt og lærerikt å høyre på. I bibelsk språkbruk er det tale om det som byggjer kyrkja, med andre ord, det som får dei levande steinane i kyrkjebyggverket til å praktisere trua.

Det som jo gjorde dette litt spesielt på 17. mai, var at ein av tekstane for dagen var frå Salme 127.1-2, der det heiter at Dersom Herren ikkje byggjer huset, arbeider bygningsmennene til fånyttes. Dette er også eit tema i fedrelandssalma Gud signe vårt dyre fedreland, kor det heiter Vil Gud ikkje vera bygningsmann, me fåfengt på huset byggja.

Då eg ville skrive om dette på bloggen i går, var systemet nede for vedlikehald. Det førte til at eg heller ikkje denne månaden får ein tekst for kvar dag. Eg får leve i håpet, det vonar eg at du og gjer.

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.