Ørekytefiske i 2004

Share

I 2004 fiska dei med Geiloruser i Valle og Bykle kommunar i perioden 12. mai til 4. oktober. I Bykle vart det fiska i fem mindre vatn og tjønner, men i Valle er det terskelbasseng som er aktuelle.

I rusene låg det fine bakervarer (bollar og loff) og dei vart tømde med rundt tre dagers mellomrom i gjennomsnitt.

**Valle**
Rapporten til Tom Arild Homme fortel at i Valle fiska dei i Flåne og Harstadbassenget.

Flåne (275 moh) er 1300 dekar stort. Fiskearealet var 130 hektar stort og det vart nytta 28 ruser. Totalt fanga dei 428 liter ørekyt på to stader, ved Sandnes og ved Flårenden. Det er litt meir enn året før, men mykje mindre enn i 2002.

Harstadbassenget (302 moh) er 350 dekar stort. Fiskearealet var 25 hektar stort og ein nytta 21 ruser. Den totale fangsten var 822 liter ørekyte, det er ein auke på 47% i høve til året før. og mest like mykje som i 2001. Til saman er det frå 1999 til 2004 fanga 2767 liter ørekyte i Harstadbassenget.

**Bykle**
Bykil (500 moh) er 575 dekar stort. Fiskearealet var 58 hektar og ein nytta 6 ruser. Den totale fangsten var 18 liter, to liter mindre enn året før. Her har fangsten gått ned i høve resultatet frå 1998. I 2004 er det bare ein fjerdedel av kva det var på det høgaste.

Floslivatn (513 moh) er 280 dekar stort. Fiskearealet var 28 hektar og ein nytta 21 ruser. Resultatet vart 155 liter, som er halvannan gong så mykje som året før. I 1998 var resultatet det høgaste i perioden, sidan har det gått nedover.

Lisletjønn (518 moh) er 50 dekar stort. Fiskearealet var 5 hektar og ein nytta 24 ruser. Fangsten var 60 liter mot bare 12 liter året før, då fisket var svært intensivet. I 1998 var det fanga 128 liter ørekyte i Lisletjønn, så resultatet i 2004 er under halvparten av dette.

Storetjønn (522 moh) er 88 dekar stort. Fiskearealet var 8,8 hektar, ein nytta 37 ruser. Resultatet var 79 liter ørekyte, som er ein kraftig auke frå dei 12 litranen ein fanga året før. Også her var fisket svært intensivt i 2004. I 1998 fanga ein 104 liter ørekyte i dette vatnet, så bestanden er truleg ikkje oppe på gammalt nivå.

Lislevatn (853 moh) er 570 dekar stort. Fiskearealet var 57 hektar og ein nytta 16 ruser. Resultatet var 292 liter, mot 124 liter i 2003. I heile perioden frå 1998 til 2004 er det fanga 2298 liter ørekyte. Sjølv om fangsten gjekk opp i 2004 i høve til året før, er nivået stabilt lågare enn i 2000.

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.