Måndagskveldane

Share

På årsmøtet var det snakk om å få til meir samarbeid og idedugnad, særleg for programleiarane. Dette vart og teke opp i styret. Det er jo ikkje meir enn to onsdagskveldar att før lista er tom og vi tek sommarferie. Men eg føreslo på styremøtet at vi prøver å ha ope hus i radioen måndagskveldane om nokon vil kome innom.

For å prøve ut dette, vert det ope i radioen frå 1930 i morgon kveld, og like eins neste måndag om alt fungerer greitt. Ingen treng kome, men kjem du, kan vi ha ein hyggeleg prat om aktuelle spørsmål relatert til det vi held på med. Kanskje kan vi begynne på ei liste om ansvar til hausten og. Eg ser i alle fall at det er ein grunn til å kome saman og hjelpe kvarandre med å få ein betre radio, så eg vil vere der desse kveldane. Men om sola steikjer, skjøner eg godt at du ikkje kjem, og om ingen kjem, kan eg skrive på bloggen og wikipedia og kose meg aleine.

Det blir bare desse to gongene før skulen sluttar, men så prøver vi å dra det i gang att til hausten. Sjølv om du ikkje er programleiar, er du velkomen. I grunnen gjeld dette alle som har noko dei vil snakke om relatert til radioen. Flott om du kjem innom.

Vinnaren Valle

Share

Gårsdagens artikkel i Fædrelandsvennen om salet av aksjer i Agder Energi var interessant å lese. Det står at Valle kommune eig 1,13% av selskapet. Dette var verd 129 millionar i 1001 og er verd 283 millionar i 2007. Auken er over 100 prosent, 154 millionar i verdiauke på 6 år.

-De som sa at Agder Energi-salget var å selge arvesølvet på billigsalg, har i ettertid fått rett, seier økonomiprofessor Sigbjørn Sødal til Fædrelandsvennen. Om du ikkje har avisa, bør du ta turen ut og kjøpe den i dag, laurdagsavisa kan du også få i dag. Om du er nøgd med nettutgåva, har du lenkene her:
http://www.fvn.no/nyheter/kristiansand/article481203.ece Milliarder har gått tapt på aksjesalg
http://www.fvn.no/nyheter/kristiansand/article481204.ece Arvesølv på billigsalg

Avisa har og intervjua Erling Valvik om saka. Han har andre perspektiv på saka: Om Stortinget hadde bestemt at verdiane frå Agder Energi skulle trekkjast inn, ville ein ikkje fått Sørlandets Kompetansefond og Cultiva i det heile, er hans konklusjon.

Roger Normann meiner det er betenkeleg at desse pengane, som var underlagt demokratisk kontroll, no er ute av slik kontroll, i tillegg til at verdiane hadde utvikla seg betre om pengane hadde blitt ståande i Agder Energi. Normann si avhandling ligg ikkje ute på nettet enno, så ein kan ikkje lese det han skriv. Vonleg blir den lagt ut etter kvart. Doktoravhandlingane frå NTNU i 2007 finn du her:
http://www.diva-portal.org/ntnu/theses/index.xsql?lang=no Du må sjølv skrive årstall eller andre søkekriterier på denne sida.

Normann har vore med i eit forskningsprogram som Agderforskning har stått for. Eg skreiv om ein annan forskar 21. mai, sjå http://valleradio.blogs.no/2007/05/21/hia_vert_universitet~2311094

Det er hyggeleg å sjå at Valle er ein vinnar denne gongen. Lat oss samarbeide for at det kan skje på mange andre felt og.