Flugefiskekurs og litt til

Share

I kveld klokka 20 kom Torjus Uppstad i studio for å fortelje om flugefiskekurset som VAFA har arrangert. Dyktige flugefiskarar kom frå Kristiansand for å undervise i emnet, og folk møtte opp for å lære noko nytt. Tre kursdagar vart avslutta laurdag 2. juni med fiske på Dale (det bles for mykje i Valle) og ivrige fiskarar prøvde ut det dei hadde lært. Her er Torjus sitt referat frå kurset:
http://vafa.no/index.php?option=com_content&task=view&id=67&Itemid=1

Då kurset var slutt, vart instruktørane ståande att ved Kallefoss og kunne krone dagen med fisk. Diverre var også auren der infisert av eustrongylides. Det førte til at Torjus skreiv eit innlegg på VAFA si heimeside måndag 4. juni. Sjå
http://vafa.no/index.php?option=com_content&task=view&id=68&Itemid=1

Eg hadde i grunnen tenkt at vi skulle snakke litt om det innlegget, men eit kvarter går fort, så det fekk vi ikkje tid til. Eg tek likevel med noko her.

16. mai fekk VAFA brev om problemet frå grunneigar i Kveste.
16. mai vart brevet handsama på styremøte i VAFA
18. mai sende VAFA brev om dette til Fylkesmannen for å få råd om kva ein kunne gjere. Saman med brevet var ein uttale frå fiskebiolog Tom Arild Homme.
28. mai kontakta VAFA Vannregion Sør om saka.

Etter mi meining er det ille at fin aure skal ha eustrongylides i kjøtet. Noko må gjerast snarast råd. Sjå og
http://valleradio.blogs.no/2007/05/22/orekyte_og_eustrongylides_sp~2317414