Ekstrasending

Share

Onsdagskvelden vert det ekstrasending i Valle Radio klokka 18. Eg sende annonse til Setesdølen og skreiv og ei lita melding til avisa:

Onsdag vert det ekstrasending i Valle Radio. Staben i radioen har teke sommarferie, men Torhild Sandnes stiller opp som teknikar for at folk skal få høyre kommunestryemøtet i radioen denne kvelden.

I fylgje saklista, som stod i Setesdølen fredag, skal kommunestyret mellom anna vedta årsmelding og rekneskap for 2006, brøyting og strøing dei neste fire åra og reguleringsplan for Uppstad Fjellgrend. Det skulle altså vere litt av kvart å få med seg om ein set på radioen denne kvelden.

Bakgrunnen for at vi sender dette er at folk har spurt om det. Kommunestyremøta er stoff som kan vere interessant, og då vi no fekk oppfordring om å sende det, ville vi gjerne prøve å gjere vårt beste for å få det på lufta.

Takk til Torhild Sandnes som stiller opp og teknisk sjef Jørund Georg Jore som ordna det heile.