Blå brikke

Share

Medan kona har fått blå brikke til bilen, har eg ikkje fått. Det er litt surt, for vi betalte samstundes og det er snart fire månader sidan. Eg sende eit brev til oslo@toll.no. Der var dei raske med å svare. Og svaret var at dei bare kravde inn pengane, det var biltilsynet som stod for utsending av blå brikker.

Jaja, så får eg kome meg ein tur til Biltilsynet i morgon og finne ut kva dei seier.

Men dei har ei god og oppdatert teneste på korleis situasjonen er i kommunane. For Setesdal ser det slik ut:

**Bykle:**
Krav til 845 bilar, 1.794.385 kroner
Ikkje bet. 38 bilar, 92.382 kroner

**Valle:**
Krav til 1618 bilar, 2.759.805 kroner
Ikkje bet 56 bilar, 85.810 kroner

**Bygland:**
Krav til 1349 bilar, 3.519.995 kroner
Ikkje bet. 67 bilar, 131.590 kroner

**Evje og Hornnes**
Krav til 2768 bilar, 6.036.235 kroner
Ikkje bet 73 bilar, 163.580 kroner

**Iveland:**
Krav til 1071 bilar, 2.306.325 kroner
Ikkje bet 58 bilar, 120.070 kroner

Det betyr at staten trekkjer ut 15.416.745 kroner frå Setesdal i køyretyavgifter. Det er om lag 9 prosent av det som vert kravd inn i Aust-Agder. Lista syner og at det er 7651 køyrety i Setesdal. 292 av desse kan verte avskilta om dei ikkje betalar.