Orientering

Share

Ein gong har eg vore med i orienteringsløp. Truleg var eg 14 år, vi hadde hatt orientering på skulen, og ei stund etter skulle vi prøve kunnskapane våre. Det gjekk skeis. Då eg kom i mål, hadde dei pakka ned og dei fleste var reiste heim. Eit par stakkars funksjonærar prøvde å halde motet oppe på kvarandre og vona at dei slapp å setje i gang ein leiteaksjon. Eg skjøna jo at dette ikkje var noko for meg, og sidan har eg ikkje prøvde meg på noko slikt.

Her er ei lenke til artikkel om orientering i wikipedia:
http://no.wikipedia.org/wiki/Orientering

Men eg las med interesse i Setesdølen tysdag 26. juni om arrangementet på Hovden. FOr det fyrste var eg imponert over at dei klarte å samle dobbelt så mange folk som det bur i Valle til ei helg med stor aktivitet. Det er ein måte å utvide sesongen på, og Ørjan Hatteberg sine bilete gjer reportasjen svært interessant.

Eg har vore med på turorientering etter fadesen med orienteringsløp. Det var noko heilt anna. Då kjøpte vi eit kart, og så gjekk me turar i skog og mark til ulike postar rundt om i kommunen. I Valle har Valle IL hatt eit slikt opplegg nokre år, det har vore populært etter det eg skjønar. I mange program der Theis har vore programleiar, snakka han om turar han gjorde til ulike postar.

Opplegget fungerer i år og. Det kan vere ein god grunn til å ta turen ut i skog og mark for å finne postane. Her er lenke til Valle IL sine sider: http://www.valle-il.no/

God tur.