Låsar og slikt

Share

Når det er alarm i eit hus, bør ein ta litt omsyn. I Valle Radio har vi alarm, og vi er nokre som har opplev hyla når vi ikkje har teke omsyn til alarmen, eller ikkje hugsa at han var på. Hylet der er ikkje hyggeleg å få over seg om ein har svært så reint mjøl i posen.

Ein medarbeidar i radioen fortalde at han var inne og heldt på med noko, men så måtte han ein kort tur ut. Då sette han ikkje på alarmen, han skulle jo kome inn att om ein augneblenk. Medan han var ute, kom teknisk sjef Jørund Georg Jore innom, og han tenkte ikkje at det var nokon der, døra var låst og alt, så han slo koden av gammal vane. Men då sette han jo på alarmen, og då han sprang inn i teknikarromet, sette det i gang å hyle.

I går bytta vi alarm i radioen. Ein bør gjere det med jamne mellomrom, men vi har nok slurva litt med det, så den gamle koden har vore gyldig ganske lenge. Men i går var det slutt. Så skulle vi ha styremøte, og Inga Flateland var den fyrste som kom. Ho hadde ikkje fått melding om at vi hadde fått ny kode, så ho prøvde tre gonger utan å få slått av alarmen. Då tenkte ho at ho fekk vente ute til nokre andre kom, og det gjorde ho lurt i, for koden var altså ny.

Det gjekk bra denne gongen, vi kom oss inn og den nye koden fungerte slik vi hadde venta. No heng det ein lapp, vonleg løyser den problema om du kjem inn og ikkje har fått med deg ny kode. Då kan du ringe eit nummer, så får du informasjon.

Styret vedtok i går å endre noko på låssystemet, for vi har ikkje nøklar til nye medarbeidarar. Det vil kome i løpet av sommaren, og då vil medarbeidarane få ny orientering. Det eg har skrive her, får gjelde inntil vidare.

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.