Pendling og meir

Share

Eg har no pendla i fem-seks år og kjem til å halde fram med det. To andre sentrale medarbeidarar i Valle Radio må og friste pendlarlivet frå hausten av. Då kjem Risa til å overta det arbeidet som **Mesta** no står for i Setesdal. Helge Homme og Torleiv Soltun Haugen må friste pendlarliv frå 1. september. Etter det eg skjøner, skal Torleiv Soltun Haugen knyttast til Vrådal, medan Helge Homme skal til Haukeligrend. Det vert å bu på hybel nokre dagar i veka. Eg reknar vel med at i alle fall Helge kjem til å ha med seg ein bærbar datamaskin og kople seg på nettet for å lese epost og blogg og anna interessant.

Her er lenke til Risa:
http://www.risa.no/
Det ser ut til at dei søkjer etter folk til å gå inn i oppgåver her i Setesdal frå hausten. Men i mai overtok Risa heile Nærlandsheimen, tidlegare institusjon for psykisk utviklingshemma.
http://www.jbl.no/modules/module_123/proxy.asp?C=65&I=20751&D=2&mid=167

For oss i distriktet her kan det vere interessant å sjå på tibodet deira for vegvedlikehald: http://www.risa.no/risa/veg.htm

I vinter var dei med og brøyta på Sørlandet. Her er artikkel i Stavanger Aftenblad: http://web3.aftenbladet.no/innenriks/okonomi/article417659.ece

Andre artiklar om konsernet finn du her:
http://www.risa.no/risa/nyhetark.htm

Nokre av dei som har hatt kontraktar med Mesta om å brøyte, har fått kontraktar med Risa. Så får vi vone at dei som skal starte pendlarlivet frå hausten, finn ut at det er til å leve med sjølv om det nok vert ei forandring. Det var i alle fall mi erfaring.

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.