Vinnaren Valle

Share

Gårsdagens artikkel i Fædrelandsvennen om salet av aksjer i Agder Energi var interessant å lese. Det står at Valle kommune eig 1,13% av selskapet. Dette var verd 129 millionar i 1001 og er verd 283 millionar i 2007. Auken er over 100 prosent, 154 millionar i verdiauke på 6 år.

-De som sa at Agder Energi-salget var å selge arvesølvet på billigsalg, har i ettertid fått rett, seier økonomiprofessor Sigbjørn Sødal til Fædrelandsvennen. Om du ikkje har avisa, bør du ta turen ut og kjøpe den i dag, laurdagsavisa kan du også få i dag. Om du er nøgd med nettutgåva, har du lenkene her:
http://www.fvn.no/nyheter/kristiansand/article481203.ece Milliarder har gått tapt på aksjesalg
http://www.fvn.no/nyheter/kristiansand/article481204.ece Arvesølv på billigsalg

Avisa har og intervjua Erling Valvik om saka. Han har andre perspektiv på saka: Om Stortinget hadde bestemt at verdiane frå Agder Energi skulle trekkjast inn, ville ein ikkje fått Sørlandets Kompetansefond og Cultiva i det heile, er hans konklusjon.

Roger Normann meiner det er betenkeleg at desse pengane, som var underlagt demokratisk kontroll, no er ute av slik kontroll, i tillegg til at verdiane hadde utvikla seg betre om pengane hadde blitt ståande i Agder Energi. Normann si avhandling ligg ikkje ute på nettet enno, så ein kan ikkje lese det han skriv. Vonleg blir den lagt ut etter kvart. Doktoravhandlingane frå NTNU i 2007 finn du her:
http://www.diva-portal.org/ntnu/theses/index.xsql?lang=no Du må sjølv skrive årstall eller andre søkekriterier på denne sida.

Normann har vore med i eit forskningsprogram som Agderforskning har stått for. Eg skreiv om ein annan forskar 21. mai, sjå http://valleradio.blogs.no/2007/05/21/hia_vert_universitet~2311094

Det er hyggeleg å sjå at Valle er ein vinnar denne gongen. Lat oss samarbeide for at det kan skje på mange andre felt og.

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.