Ingen svar denne gongen heller

Share

Eg fekk ein kommentar frå ein av dei som får bloggen på epost om at han tykte det var interessant med spørsmåla mine. Han hadde ikkje sendt inn svara, nokre kunne han, andre fekk han ikkje til. Men interessant var det, sa han.

Her kjem svara på quiz nr. 3:

1. Kven var Lady Bird og kva var ho kjent for? http://no.wikipedia.org/wiki/Lady_Bird_Johnson
2. Kva er Lingvong? http://no.wikipedia.org/wiki/Lingvong
3. Kven malte Pikene fra Avignon? http://no.wikipedia.org/wiki/Pikene_fra_Avignon
4. Kva var Kjetil Flatin? http://no.wikipedia.org/wiki/Kjetil_Flatin
5. Kor ligg Møysalen? http://no.wikipedia.org/wiki/Møysalen

Nr. 1 er altså den nyleg avdøde kona til den amerikanske presidenten Lyndon B. Johnson. Nr. 2 er ein fråflytta heiegard i Suldal. Nr. 3 er Pablo Picasso. Nr. 4 var ein spelemann frå Seljord i Telemark. Nr. 5 er eit fjell på grensa mellom Troms og Nordland. Eg såg fjellet kvar dag då vi budde på Stokmarknes, og det var vanskeleg å ikkje late seg fascinere av fjellet og fjellrekka det er ein del av.