Tour de France

Share

I dag var det kviledag i Tour de France, og dei kunne vel trenge det, både Michael Rasmussen (http://no.wikipedia.org/wiki/Michael_Rasmussen), Thor Hushovd (http://no.wikipedia.org/wiki/Thor_Hushovd) og alle dei andre syklistane som held sirkuset i gang og klistrar oss til fjernsynsskjermen anten det regnar eller sola skin i juli.

Før om åra har kviledagen vore eit kjærkome høve til å gjere noko anna. I år synte det seg at eg fekk nok å gjere med å godkjenne artiklar på wikipedia om alle syklistane. Ein ivrig entusiast har lagt inn alle syklistane i leksikonet. Ettersom det var ein ny brukar som skreiv, måtte alle artiklane godkjennast av ein administrator, og store deler av den oppgåva fall på meg. Ikkje det at eg tykte det var utriveleg, eg gjorde det med glede, og i morgon vil eg vite meir om folka når kommentatorane på Eurosport eller TV2 snakkar om dei ulike deltakarane.

Nå er huset fullt av familie, så ein må jo begrense seg litt i kor mykje av dagen TV får styre, det er ikkje alle gjestene som er like interesserte i sport på TV. Sigmund, som lever av å formidle signal til sportskanalar, er ingen sportsidiot, og dei andre i familien er vel heller ikkje så ivrige som far og mor. Det er vel slik at vi må finne ei form for fredeleg sameksistens og ha alternativ som høver for store og små.

Wikipedia er jo eit leksikon, men det er svært oppdatert på sport. Både fotball og Tour de France er oppdatert kort tid etter at det har vore ein ny runde. Det betyr at i juli, når fotballen har ferie, er det Tour’en som er mest i fokus. http://no.wikipedia.org/wiki/8._etappe_i_Tour_de_France_2007 Artiklar som dette vert laga for kvar dag. Det er eit informativt og aktuelt leksikon. Artiklar om pågåande hendingar er jo litt vanskelege å lage leksikalske, for ein treng gjerne litt avstand. Men den forma artiklane har fått til no, synest eg dekker godt både det aktuelle og det tidlause.