Det sørlegaste punktet i Noreg

Share

Etter at Spangereidkanalen no er komen, sjå http://no.wikipedia.org/wiki/Spangereidkanalen har det blitt ein diskusjon om Lindesnes lenger er det sørlegaste punktet på fastlandet i Noreg. Den ytste delen av det som før var Lindesneshalvøya, sjå http://no.wikipedia.org/wiki/Lindesnes_(halvøy) er no skilt frå fastlandet. Fleipen seier no at det som før var Spangereid, sjå
http://no.wikipedia.org/wiki/Spangereid no ikkje lenger bør heite det, men heller heite Spangerøy.

Naturleg nok er det som følge av denne diskusjonen kome opp eit nytt spørsmål. Kor er no sørlegaste punktet i Noreg? Eg kan glede deg med at eg har svar på det, det er på andre sida av skogen her eg bur. Odden i Skjernøysundet er no etter Kartverket si meining det sørlegaste punktet på fastlandet i Noreg. Sjå http://no.wikipedia.org/wiki/Odden_(Mandal)

Eg har jo visst at eg heldt til omtrent så langt sør som det er mogleg å kome i Noreg, Eskeland ligg like aust for Skjernøy i Mandal, som er den sørlegaste øya det bur folk på i Noreg. No diskuterer ordførarane i Fædrelandsvennen. Naturleg nok meiner ordførar Åse Lill Kimestad i Mandal at Kartverket har rett. Like klart er det at ordførar Ivar Lindal i Lindesnes meiner at situasjonen skal vere slik den alltid har vore. Sjå wikipedia for informasjon om dei to ordførarane og Fædrelandsvennen for informasjon om diskusjonen.
http://no.wikipedia.org/wiki/Åse_Lill_Kimestad
http://no.wikipedia.org/wiki/Ivar_Lindal

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.