Besøk

Share

Kven les på bloggen? Det er eit spørsmål eg har stilt meg sjølv mange gonger den siste tida, for lesartalet har gått opp ganske mykje. Eg får ein oversikt over kor mange sidevisningar det har vore siste døger, men ingen informasjon om kven som les eller kor dei er frå. I går var det 410 besøk, det er jo ganske mykje.

Men i dag fekk eg ein telefon frå ein gamal ven frå Nord-Noreg som eg ikkje har hatt særleg kontakt med sidan vi flytta til Valle i 1991. Dei flytta før oss til Molde, og til Molde er det sjeldan vi reiser. Då vi var på ferietur nedover Vestlandet for nokre år sidan og kom innom Molde, var dei ikkje heime, så det har vore smått med kontakten.

Stor var då gleda då telefonen ringde i dag og dei kunne fortelje at dei var på Sørlandstur i år og hadde ein avtale i Søgne, men at dei ville stikke innom hos oss. Ei tid etter svinga dei inn på tunet i bubilen sin og vi kunne friske opp kva som hadde skjedd dei siste 20 åra. Då fortalde han at han las på bloggen til Valle Radio for å halde seg oppdatert på kva eg held på med. Det hadde eg jo ikkje hatt tanke om i det heile, så eg vart jo litt overraska.

Eg måtte då fortelje at Valle Radio er eit tiltak som engasjerer meg mykje og som eg er glad for, og han fortalde kva han var oppteken med. Konene våre fann kvarandre i felles syn om at vi bruker for mykje tid på Internett, og vi snakka om laust og fast, timen gjekk bare så alt for fort. Snart var dei på vegen att, vi hadde fått friska opp att gode relasjonar frå 20 år tilbake minst, og sundagen i juli hadde ennå ikkje blitt til nok ein regnversdag. Men når dette vert skrive, er det tilbake til det same gamle.

Heldigvis kan eg då nyte bilete frå ein annan blogglesar som sender blomar frå hage og hei til glede for ein som ikkje så ofte tek turen ut for å feste dei til digitale pixlar, men som gleder seg over at nokon gjer det.

Det er hyggeleg å få besøk, anten det er at nokon stikk innom fysisk eller virtuelt.

Harry Potter

Share

Sjøv om eg har vore ein ivrig lesar av bøkene om Harry Potter på engelsk, er det måte på å stille seg i kø klokka 01 om natta for å få siste boka. Det gjorde eg ikkje, sjølv om eg då kunne fått den ein god del billegare enn til full pris.

Men eg gleder meg til å ta fatt på mursteinen om nokre dagar. Harry Potter sin kamp mot vonde makter er spennande og interessant å fylgje med i. Det er den einaste av bøkene i denne sjangeren som har gripe meg, men den har halde interessa gjennom alle banda.

Det vert nok eit bokprogram om denne til hausten. Inntil vidare kan ein jo finne mykje stoff rundt dette. Ein god plass å starte er http://no.wikipedia.org/wiki/Harry_Potter
men du må vere forsiktig om du har Firefox på Ubuntu og prøver å starte den offisielle sida, for då krasjar systemet. Det har det gjort for meg så mange gonger at no lagrar eg for å sleppe fleire uhell.

God helg til alle som les bloggen min.

Fredagskveldar i Lyngdal

Share

Kvar fredag i sommar er det konsert i Lyngdal kyrkje klokka 19.30. I kveld tok eg turen dit, syster mi er organist og det er interessant å oppleve kva ho legg opp til desse kveldane.

I kveld var det døtrene Margrethe og Torunn som spelte, piano og obo. I tillegg var det mykje firhendig piano mellom Margrethe og ei pianistinne frå Esland, og det er sjeldan ein opplever firhending pianospel på konsert. Pianistinna frå Estland hadde og med seg systera si, dei var Estlandsmeistrar i firhendig pianospel, så det var ingen tvil om kvaliteten.

Då dei slo an akkordane til fyrste stykket, eit stykke av Mozart, var det klar at dette kom til å bli ei storhending. For eit spel! Det trilla og dansa og hoppa og let i klassiske klangar med god Mozart-kvalitet. Det var herleg.

På desse konsertane er det og som regel song. I år minnest ein diktarane Petter Dass og Paul Gerhard, som har jubileum eller minneår. I tillegg var det ei jente som song solo og eit lite kor som framførte fine salmer og motettar. Det minna meg om at kristen song er i utvikling, at vi som er eldre må venne oss til nye melodiar, det er ikkje bare dei gamle salmetonar og folketonar som gjeld. Truleg burde eg gjere noko på det stoffet til hausten i tysdagssendingane i Valle Radio. Det er mykje vakker nykomponert musikk som vi sjelden høyrer.

Denne kvelden fekk vi høyre noko av det, og vakkert var det, alt saman. Etter konserten pleier dei å ha kaffe på kyrkjebakken, og i kveld var fyrste fredagskvelden ein kunne vere ute. Nydeleg solskin over lyngdalsbygda ein julikveld.

Dyreparken

Share

Det har vore godt ver for Dyreparken i Kristiansand denne sommaren, og i dag var det særleg godt. Når det er opphaldsver og sol, men ikkje for varmt, kan det vere fint å gå der, særleg om ein er saman med små og interesserte born.

I radioen i dag høyrde vi på lokalsendinga at det var kø frå Lillesand til Dyreparken og frå Kristiansand til Dyreparken. Alle skulle dit. Borna våre ville også på tur dit i dag. Dei hadde planlagt å dra dit tidleg, Dyreparken opnar klokka 10, og før 9 var dei på vegen. Dermed kom dei før rushet, fekk parkere nær inngangen og kunne kome inn utan lang tid i kø.

Med dei nye digitale kamera kan ein ta ubegrensa med bilete. Det kunne vi nyte godt av då dei kom heim. 100 bilete i eitt kamera og halvparten i eit anna gav eit godt inntrykk av kva dei hadde sett. Artig å høyre barnebarn på fem med full kontroll over namn på alle dyra, dyr eg aldri hadde høyrt namn på før han fortalde det.

Sjølv tok eg ikkje turen dit i dag, men kunne nyte ein dag i godt ver heime i Mandal. Om du ikkje vil betale det det kostar i høgsesongen, men heller vil gå i kø saman med kunder i Agder Energi/ LOS, kan du alt no planlegge for den opne dagen dei pleier å ha, er det ikkje fyrste sundagen i september. Det er ei stor oppleving, og då er den gratis. Men då planlegg eg ein tur til Sunnmøre, så det blir neppe nokon tur i Dyreparken for meg i sommar.

Pieter og Lucinda på besøk

Share

I dag kom Pieter Leebeek og kona Lucinda på besøk. Vi måtte halde oss inne det meste av dagen, for det kom regn i byger, men praten gjekk lystig om folk og hendingar i Valle så vel som om livet i Vestfold. Det er alt blitt sju år sidan dei flytta til Larvik. og der held dei seg enno. Han var fyrst organist i Østre Halsen, men er no i Nanset, som og er kyrkjelyden han soknar til der han bur. Der har dei sju kor, han dirigerer eit par av dei, men elles er det mange andre som og er med. Eit av kora er på 200 songarar.

Det vert jo noko anna enn som det var i Valle og Hylestad, og å vere organist i Larvik inneber og å spele i ganske mange gravferder. Men dei har ingen lokalradio av typen som vi har i Valle, så han får ikkje halde fram med å presentere orgelmusikk slik han gjorde i Postludium. Eg kunne fortelje at eg gjerne brukte CD-plata han spelte inn med musikk til jol i eit av programma mine ved joletid.

Pieter og Lucinda kom jo til Noreg frå Nederland, men som med så mange som flytter har det skjedd og for deira born, dei er nok blitt meir norske enn nederlandske. Så når besteforeldre er på besøk, kan dei nok snakke nederlandsk med dei, men dei likar helst at samtalar går på norsk, så dei slår fort over til norsk. Som lærar i norsk for utlendingar er det ei problemstilling eg har vore klar over og ofte snakka med elevane mine om. Dei vil nok og oppleve at ungane blir norske med åra, sjølv om dei prøver å halde ved like morsmålet.

Vi snakka med glede om Vegkyrkja i Hylestad kyrkje og alle hyggelege stundene vi hadde der, og det var ikkje unaturleg å ha vaflar til kaffe denne dagen. Mange hyggelege minne knytt til både musikk og folk gjorde at det vart ein særs hyggeleg dag sjølv om veret dynka grenda vår her i Mandal også denne dagen. Vi ser imidlertid framover og trur på statsmeteorologane som lover betre ver mot helga.

Frå Burundi til Østfold

Share

Nokre gonger oppdagar ein samanhengar ein ikkje visste om. I dag var det ei liste på wikipedia over presidentar i Burundi. http://no.wikipedia.org/wiki/Liste_over_Burundis_presidenter

Når det kjem inn ein slik ny artikkel, er det ofte at den ikkje er wikifisert, som det heiter, det vil seie at den ikkje er sett opp slik vi gjerne vil ha det på wikipedia. Ofte går eg inn og gjer det, og det gjorde eg med den artikkelen. Mellom anna sette eg lenker på namna, slik at ein skulle kunne finne ut om det var artiklar om folka i leksikonet. Men det var bare ei lenke som vart blå. det var denne: http://no.wikipedia.org/wiki/Pierre_Nkurunziza

På den artikkelen var det eit bilete og teksten til biletet fortalde at denne afrikanske presidenten hadde vore i Østfoldhallen i fjor sommar. På wikipedia er det råd å finne ut kven som har lagt inn biletet, og det synte seg at det var ein som eg av og til skriv litt med, chattar som det heiter på moderne norsk. Så eg spurde han korleis det kunne ha seg at denne presidenten var i Østfoldhallen.

Svaret eg fekk var litt annleis enn det som eg kunne finne ut om eg las på wikipedia om Østfoldhallen. http://no.wikipedia.org/wiki/Østfoldhallen

Han kunne fortelje at Aril Edvardsen http://no.wikipedia.org/wiki/Aril_Edvardsen i fjor hadde ein møtekampanje der presidenten i Burundi var med og talte. Aril Edvardsen var ven med denne presidenten og fekk han difor med i kampanjen.

Burundi er elles eit land som har vore utsett for mykje ettersom det var borgarkrig der for få år sidan. Sjå http://no.wikipedia.org/wiki/Burundi Biletet av landet vart litt annleis etter å ha fått ein slik informasjon.

Tour de France

Share

I dag var det kviledag i Tour de France, og dei kunne vel trenge det, både Michael Rasmussen (http://no.wikipedia.org/wiki/Michael_Rasmussen), Thor Hushovd (http://no.wikipedia.org/wiki/Thor_Hushovd) og alle dei andre syklistane som held sirkuset i gang og klistrar oss til fjernsynsskjermen anten det regnar eller sola skin i juli.

Før om åra har kviledagen vore eit kjærkome høve til å gjere noko anna. I år synte det seg at eg fekk nok å gjere med å godkjenne artiklar på wikipedia om alle syklistane. Ein ivrig entusiast har lagt inn alle syklistane i leksikonet. Ettersom det var ein ny brukar som skreiv, måtte alle artiklane godkjennast av ein administrator, og store deler av den oppgåva fall på meg. Ikkje det at eg tykte det var utriveleg, eg gjorde det med glede, og i morgon vil eg vite meir om folka når kommentatorane på Eurosport eller TV2 snakkar om dei ulike deltakarane.

Nå er huset fullt av familie, så ein må jo begrense seg litt i kor mykje av dagen TV får styre, det er ikkje alle gjestene som er like interesserte i sport på TV. Sigmund, som lever av å formidle signal til sportskanalar, er ingen sportsidiot, og dei andre i familien er vel heller ikkje så ivrige som far og mor. Det er vel slik at vi må finne ei form for fredeleg sameksistens og ha alternativ som høver for store og små.

Wikipedia er jo eit leksikon, men det er svært oppdatert på sport. Både fotball og Tour de France er oppdatert kort tid etter at det har vore ein ny runde. Det betyr at i juli, når fotballen har ferie, er det Tour’en som er mest i fokus. http://no.wikipedia.org/wiki/8._etappe_i_Tour_de_France_2007 Artiklar som dette vert laga for kvar dag. Det er eit informativt og aktuelt leksikon. Artiklar om pågåande hendingar er jo litt vanskelege å lage leksikalske, for ein treng gjerne litt avstand. Men den forma artiklane har fått til no, synest eg dekker godt både det aktuelle og det tidlause.

Ingen svar denne gongen heller

Share

Eg fekk ein kommentar frå ein av dei som får bloggen på epost om at han tykte det var interessant med spørsmåla mine. Han hadde ikkje sendt inn svara, nokre kunne han, andre fekk han ikkje til. Men interessant var det, sa han.

Her kjem svara på quiz nr. 3:

1. Kven var Lady Bird og kva var ho kjent for? http://no.wikipedia.org/wiki/Lady_Bird_Johnson
2. Kva er Lingvong? http://no.wikipedia.org/wiki/Lingvong
3. Kven malte Pikene fra Avignon? http://no.wikipedia.org/wiki/Pikene_fra_Avignon
4. Kva var Kjetil Flatin? http://no.wikipedia.org/wiki/Kjetil_Flatin
5. Kor ligg Møysalen? http://no.wikipedia.org/wiki/Møysalen

Nr. 1 er altså den nyleg avdøde kona til den amerikanske presidenten Lyndon B. Johnson. Nr. 2 er ein fråflytta heiegard i Suldal. Nr. 3 er Pablo Picasso. Nr. 4 var ein spelemann frå Seljord i Telemark. Nr. 5 er eit fjell på grensa mellom Troms og Nordland. Eg såg fjellet kvar dag då vi budde på Stokmarknes, og det var vanskeleg å ikkje late seg fascinere av fjellet og fjellrekka det er ein del av.

60 år igjen

Share

4. juni skreiv eg eit stykke her på bloggen med tittelen 60 år. No er det tid for ein ny runde. Denne gongen er det ikkje Torleif B. Harstad, men mi eiga feiring av milepelen. Eg skreiv jo då at borna våre planla noko midt mellom dagane til meg og Reidun, og no var vi komne så langt.

Vi hadde planlagt fest i hagen på Eskeland, men veret den siste tida sette stoppar for det. Sist laurdag hadde vi Eskelandsfest, då vart vi og tvinga inn. Men den kvelden var vi bare 14, så då var det plass på låven. Denne gongen måtte vi til grendehuset, den gamle skulen her i bygda. Borna hadde tinga den som reservestad, og med 14 grader ute og regn frå morgonen var det bare å sjå i augo at hagefest var for risikabelt.

Born og svigerborn stilte opp og ordna det som var naudsynleg for å få til ein fest. Etter dei oversiktene Margunn heldt, skulle vi bli pluss minus 56, og det vart vi og. Svigerson Lars stod for gryteretten curry, og mange gode hjelparar stod for kaker, og snart stod volumet på praten i taket. Folk frå Setesdal (Valle Radio var representert ved Torleif B. Harstad og Bjørgulv T. Berg – det får vere det radiorelaterte i kveld) kosa seg saman med slekt og vener frå Mandal og Rogaland og tida rann og alli snåva like mykje den kvelden som ho elles gjer. Med start klokka 15 og høve til å gå når ein følte for det.

Ettersom det var Frankrikes nasjonaldag i dag, framførte Jorunn og Ole Th. eit vers til Marseillesemelodien før dei sette kursen mot Lyngdal. Eg tek det med, så kan du få del i det, du og, ettersom framføringa kom då dei fleste var gått og bare den harde kjernen framleis heldt ut:

Vi feirer 60 år for to i dag
så det blir hundre og tjue år.
For Reidun fylt år en gang i mai
og Harald følger hakk i hæl.
De samlet hele slekta og vel så det
og se, regnet hølja ned.
Ingen fest i hagen det ble,
men skolestua ble god erstatning.
Her var mat og kaker i fleng
og drøset gikk som bare det.
Vi klarte ikke henge med.
Men takk for hygg’lig dag
at vi fikk vær» i lag.
Vi nå
skal gå
og reise hjem
om to uker ses vi igjen.

Det verkar som om svært mange i vår familie har satsa på å ha fest i år. Fire bryllup, minst fire bursdagar er status for mitt vedkomande.

Takk til alle gode vener for ein triveleg dag. Takk til born og svigerborn for ein triveleg fest. Takk til deg som les på bloggen for at du les dette noko meir personlege innlegget, i morgon skal eg tilbake til meir allmenne saker att.

Quiz 3

Share

Her kjem svara på Quiz 2:

1. Jøssingfjord http://no.wikipedia.org/wiki/Jøssingfjord
2. Vikeså http://no.wikipedia.org/wiki/Vikeså
3. Flekkefjord http://no.wikipedia.org/wiki/Flekkefjord
4. Kvinesdal http://no.wikipedia.org/wiki/Kvinesdal
5. Hidra http://no.wikipedia.org/wiki/Hidra

Heller ikkje til denne konkurransen kom det inn svar, så det ser ikkje ut til at de som les på bloggen har lyst til å vinne ein refleksvest.

Men eg gjev meg ikkje så lett. I kveld lagar eg heller spørsmål:

1. Kven var Lady Bird og kva var ho kjent for?
2. Kva er Lingvong?
3. Kven malte Pikene fra Avignon?
4. Kva var Kjetil Flatin?
5. Kor ligg Møysalen?

Svar innan sundag 15. juli klokka 15 til harhaugl (at) gmail.com
Premie til den som blir trekt ut er ein refleksvest frå Valle Radio.