Nytt semester

Share

Det er tid for å begynne planlegginga av haustsesongen. Det kan vere godt å starte med kommunestyremøta. Dei er lagde til 29. august, 26. september, 31. oktober, 28. november og 18. desember.

No vert det vel og nytt kommunestyre i haust, så truleg vert det ekstramøter i samband med konstituering. Valle Radio tek sikte på å sende frå møta på same måte som elles.

**Her er datoane for sendingane i haust. No har eg fordelt ansvar for program, teknisk og telefon. Få det inn i kalenderen din. Om det ikkje høver, finn du ein å byte med. Deretter gjev du melding, så eg kan oppdatere sida. **

Første namnet er ansvarleg for kvelden, namnet bak + er teknisk ansvarleg
OS=Open sending

22. august Harald + Gudrun Rysstad, telefon
29. august Kommunestyremøte, Torhild

NB! Torsdag 6. september Ørnulf + Jørund, telefon Ingebjørg E. **Valsending**
7. september HEILE DALEN Evje
12. september Harald (OS: Jorunn LH) + Inga, telefon Ingun
19. september Bjørgulv, (OS:Britta Lise) + Knut Olav, telefon Berit
26. september Kommunestyremøte + Gudrun Rysstad

3. oktober Haustferie
5. oktober HEILE DALEN Sauesjåsending Bjørgulv T. Berg. (OS: Rolf Erik), + Inga, telefon Bjørg Ragnhild
10. oktober Helge D + Knut Olav, telefon Torbjørg
17. oktober Øyvind Jacob (OS: Jorunn LH) + Torhild, telefon Gudrun Nomeland
24. oktober Britta Lise + Gudrun Rysstad, telefon Ingebjørg E.
31. oktober Kommunestyremøte. + Inga, **Oppsettet med Theis og telefon Berit går ut**

2. november HEILE DALEN Evje
7. november Harald + Knut Olav, telefon Ingun
14. november Ørnulf (OS: Rolf Erik) + Torhild, telefon Jorunn
21. november Britta Lise + Inga, telefon Gudrun Nomeland
28. november Kommunestyremøte + Gudrun Rysstad

5. desember Øyvind J. (OS: Rolf Erik) + Torhild, telefon Ingun
7. desember HEILE DALEN Helge D + Inga, telefon Ingebjørg E Går ut
12. desember Ørnulf (OS: Britta Lise) + Knut Olav, telefon Berit
19. desember Kommunestyremøte + Inga
22. desember BITTE LISLE JOLEPTKVELDEN Ansvarleg: Ørnulf i samarbeid med Valle handelsstand. Men alle som kan, hjelper til.