Joker og Lotto og opsjonar

Share

Gratulerer til Olav Rysstad som fekk seg ein fin Jokergevinst i kveld, over ein halv million etter det eg høyrde. Eg såg ikkje sendinga sjølv, men Reidun kommenterte at han fekk dårlege tal å velje mellom då ho fortalde om hendinga. http://no.wikipedia.org/wiki/Joker_%28Norsk_Tipping%29

Onsdag var det ei dame frå Tinnheia som tok heim den største gevinsten i VikingLotto til no, var visst 26 millionar. Etter det dei sa var ho ugift, så no kom ho nok til å få mange friarar. http://no.wikipedia.org/wiki/Viking_Lotto

Det verkar som om det ikkje er like lett å få mykje pengar mellom hendene. Difor tilbyr Norsk Tipping rådgjeving til dei som får store premiar. At to store premiar skulle kome til Agder i same veka, er lite truleg, så lite truleg at det var folk som sa i avisa at dei ikkje kom til å spele no. Andre tenkte nok stikk motsett, og la inn ein kupong i von om at lukka skulle smile den vegen dei gjekk.

Siste veka har det og vore ein del storm i media over opsjonar i Norsk Hydro. Styret har bedt om å bli granska av bedriftsforsamlinga og dei har stilt plassane til disposisjon. I samband med dette har ein og snakka om at det ser ut til å vere problem når ein leiar gjer ein god jobb og får bonus i form av opsjonar, men ikkje problem når ein fotballspelar er i tilsvarande situasjon. http://no.wikipedia.org/wiki/Norsk_Hydro
http://no.wikipedia.org/wiki/Opsjoner

I Valle Radio har vi ingen milliongevinstar og ingen opsjonar. Vi har heller ikkje løn. Dugnadsprinsippet lever her, og vi har ikkje tenkt å byte det ut med andre prinsipp. http://no.wikipedia.org/wiki/Dugnad