Kulturprisen 2007 til Kirsten

Share

Gratulerer til Kirsten Bråten Berg som har fått Valle kommunes kulturpris 2007. Det skjedde i dag på Tveitetunstemna, og i kveld klokka 21.00 var wikipedia oppdatert med informasjonen. Sjå det på denne sida: http://no.wikipedia.org/wiki/Kirsten_Br%C3%A5ten_Berg

Det er imponerande å sjå kor fort wikipedia vert oppdatert. Det gjeld ikkje bare det som skjer i sentrale strok av landet, men og hendingar i utkantane. Meldinga om at Kirsten har fått Kulturprisen for Valle var lagt inn som fyrste bidrag av ein ny brukar på wikipedia. Ettersom ein ikkje treng å bruke sitt eigentlege namn, men kan bruke eit nick, veit eg ikkje kven som la det inn, brukaren kalla seg Ocean.

Frå artikkelen om Kirsten kan ein gå til ei rekke artiklar om kva ho har halde på med. Wikipedia er det ein kallar hypertekst, det vil seie at det er lenker i teksten som gjer at ein kan hoppe frå emne til emne etter kvart som ein les. Det er ei rekke lenker på sida om Kirsten, men det kunne vore mange fleire om ein hadde lagt inn lenker til alle platene ho har vore med på. Ein kan og sjå kva det står om henne på engelsk, tysk og polsk. Men det er ikkje komen nokon artikkel om henne på nynorsk wikipedia enno.

Valle Radio sluttar seg til gratulantane: Det var ein vel fortent pris. Kirsten set Valle på kartet med sitt verdsfemnande kulturarbeid. I tillegg har ho inspirert nye generasjonar i Valle og Setesdal til å ta opp og halde folkemusikken høgt. Valle Radio har nytt godt av det i mange samanhengar. For dei fleste av oss er nok aksjonen der vi samla inn pengar til ofra for tsunamien på Sri Lanka ein kveld vi minnest med glede. Då samla Kirsten vener og musikarar til ein stor dugnadskveld i radioen. Kultur på høgaste nivå med eit engasjement for dei som trong hjelp.

Gratulerer med kulturprisen!