Den skjulte kyrkja

Share

Dette var temaet Aril Edvardsen hadde då han talte på Skalldyrgudstenesta i Mandal i dag. I Bondeheimsgården var det stappfullt då sokneprest Per Ragnar Haraldstad helsa velkomen til både kyrkjelyd og gjestetalar.
http://no.wikipedia.org/wiki/Aril_Edvardsen
http://no.wikipedia.org/wiki/Skalldyrfestivalen

Det vart ei flott gudsteneste. Aril talte om dei mange kristne som ikkje er synlege der kristne samlast. Han fortalde korleis han trimmar i Kvinesdal og ofte kjem i prat med folk når han går etter vegen. Dei vil gjerne snakke om tru, og han har ikkje møtt ein einaste i slike situasjonar som ikkje har trudd på Jesus som den oppstandne Frelsar.

Aril utfordra folk i Mandal til å kome ut av skapet, til å ikkje bare vere gøymde kristne, men til å vise trua si.

Det var ein tankevekkande tale, han målbar noko som eg og har kome fram til etter kvart. Den kyrkjelyden som finst ved radioen klokka 08.17 er ikkje liten. Den som høyrer på Norea-programma i Valle Radio er og mykje større enn den som finn vegen til kyrkja, anten det er avskilsgudsteneste for Theis eller velkomst for Arne Skare, som det har vore i dag.

Difor sluttar eg meg til bodskapen frå Aril: Kom ut av skapet, alle de som trur. Det er lov å tru og å vere tydeleg og synleg truande i Noreg. Det vil gje ein rikare dimensjon i livet ditt om du deler trua di med andre truande.

Det var kveldens ettertanke. Då høver det godt å sitere verset eg brukte for nokre dagar sidan:
2.
Men du förbliver den du var,
o Herre, full av nåd,
och våra nätter, våra dar
du tecknat i ditt råd.