Krypsivfjerning

Share

Så vert det ikkje fjerning av krypsiv på Rysstad i år. Vi får vere glade for at det vert fjerna på Sordal og Heistad, men det er ikkje godt nok for området lenger oppe. I vinter skulle det vore eit innfrysingsprosjekt, men det rann ut i ingenting fordi temperaturen ikkje vart låg nok. No syner det seg at ein må vente eit år med å stoppe produksjonen og få så låg vasstand at det vert effektivt å fjerne sivet. Medan ein ventar er det lite fisk å få i elva.

Krypsiv er ein plante som vi ikkje likar. Sjå lenke her for korleis ein ser på den i Vennesla:
http://www.vennesla.vgs.no/grid/waste/krypsiv/krypsiv.htm
http://www.vennesla.vgs.no/grid/waste/krypsiv/krypprno.htm
http://www.naturvern.no/cgi-bin/naturvern/imaker?id=67807

Ein har rekna ut at krypsiv dekkar nesten 15.000 dekar i Otra og Nidelva i Aust-Agder. Eit stort problem må løysast. Her er informasjon frå Fylkesmannen i Aust-Agder om saka:
http://www.fylkesmannen.no/hoved.aspx?m=144&amid=1542405