Mannssambandet

Share

I kveld var det konsert i det nye møtelokalet til Frelsesarmeen i Mandal. Mannssambandet vart skipa i 1995 til NRK-aksjonen som det året gjekk til Frelsesarmeen. Sjå http://no.wikipedia.org/wiki/Mannssambandet

I eit nytt, flott og fullt lokale song dei for full hals for ei entusiastisk forsamling. Det vart ein stor kveld, vi kom der ein halv time før start og fekk gode plassar og kunne nyte kvelden.

Etter kvart som konserten gjekk, kom eg til at eg vil lage eit program til tysdag når radiosesongen startar, der dei er med. Det er moderne og god kristen sang, på norsk og engelsk. Dei har vore på turne til det fjerne aust og i samband med det laga dei ei engelsk plate, men elles er det mykje norsk dei syng.

Det er jo ikkje ofte at det vert bygd nye forsamlingslokale for kristen verksemd. Men i Mandal har Frelsesarmeen hatt vekst, og det gamle lokalet vart for lite. Dei hadde ei høveleg tomt og har klart å få til ei god utnytting. Det gamle lokalet skal verte Fretex-butikk, så etter kvart vert det vel råd å finne ei og anna bok der, tenkjer eg.

I tillegg til møtelokale har dei fått ein fin liten kafe der ein kan sitje og prate anten før eller etter eit møte. Dermed får slagordet Soup, Soap and Salvation fullt innhald i lokalet. Suppe, såpe og frelse, det er det det handlar om i dag som då det heile starta. http://no.wikipedia.org/wiki/Frelsesarmeen