Valleutstillinga

Share

Det vart ein interessant kveld då Karin Bøe kom i radioen og var med under open sending for å fortelje om Valleutstillinga. Med rebusar av kunstnarnamna var det fleire som fann fram dei fargelagde programma og rota gjennom for å finne namnet til dei som var kunstnarar i år.

Karin kunne fortelje at det var over 30 utstillarar, dei hadde ope i sju veker og omsetninga vart på over 370.000 med vel 3000 gjester. Jubileumsutstilling, 20 år, kommunen hadde gjeve bidrag til den fine brosjyra, det var program kvar sundag og auke både i besøk og omsetning.

Denne kvelden konkurrerte vi med fotballkamp mellom Noreg og Argentina, så det var ikkje nokon telefonstorm, akkurat. Nydeleg sommarver gjorde nok og sitt til at folk ikkje engasjerte seg så veldig i programmet. Dei som ringte inn, hadde mykje interessant å fortelje. Mellom anna fortalde Anne Lise Harstad at den fyrste Valleutstillinga for 20 år sida var det handelsstanden som tok initiativet til. Den var i huset nær Valle sentrum der Bjørgulv Sverdrup Lund no bur. Det stod tomt på den tid, så dei fekk bruke ein del av huset til utstilling. Men sidan flytta dei opp til Tveitetunet, der dei har vore etterpå.

http://setesdal.com/index.php?m=produkt&m_action=vis_prod&id=73&parent=10&spraakSet=no er ei lenke som fører deg til meir informasjon om Valleutstillinga.

Vinnarane denne kvelden vart
Jorunn Lund Harstad – gryteklutar, gåve frå Gyro K. Homme
Torhild Lunden – medisinskap
Kjellaug Rysstad – Valle Radio-ryggsekk