Oddvar Skaiaa i Valle Radio

Share

Tysdag 28. august var fylkesordførar Oddvar Skaiaa i Valle. Han hadde stand saman med lokale KrF-politikarar i Valle frå klokka 15 til 16, så drog dei til Rysstad og hadde tilsvarande opplegg der. Etterpå var dei på Sylvgarden til omvisning og mat.

19:40 kom han så tilbake til Valle for eit intervju i Valle Radio. Det var improvisert, hadde ikkje plass i programmet som var trykt i avisa. Men det er jo ikkje kvar dag eit slikt høve byr seg.

Praten vår gjekk både om vervet han har hatt i åtte år og vonar å få attval til å ha i to år til, han reknar med at då vert Aust- og Vest-Agder slått saman. Dermed vonar han at samarbeidskonstellasjonen som har stått bak han no, kan få fornya tillit inn i neste periode.
http://no.wikipedia.org/wiki/Oddvar_Skaiaa

Skaiaa svara på spørsmål om programmet for Aust-Agder Kristeleg Folkeparti og kunne utvide det som stod der. I går var det ein aktuell debatt om snøscooter i NRK og fylkesordføraren var klar på at ein ikkje måtte ta bort høvet for folk til å bruke scooter for å kome seg på hyttene sine, å tvinge alle til å bruke taxi vert for rigid. Men det er naturleg med hovudtrasear og avkjøringar til den einskilde hytta. Omsynet til dyreliv er viktig, men han kunne knapt tenkje seg kva for eit ramaskrik det skulle blitt om ein tok bort retten til å ha båt ved kysten.

Skaiaa har hatt som mål medan han har vore fylkesordførar at han skulle svare ja til å hjelpe like gjerne øvst i Setesdal som ved kysten der han bur. Det har blitt ein del kontakt til Setesdal, mellom anna knytt til Riksveg 9, til Kristen Vidaregåande Skule på Bygland, Setesdal Regionråd og andre aktuelle saker. Ein av desse er arbeidet for å få til folkehøgskule i Valle. Det syner seg at ofte må fylket på banen for å tale saka til departement og rikspolitikarar, dei seier at dei kan ikkje høyre på 435 ordførarar, http://no.wikipedia.org/wiki/Liste_over_n%C3%A5v%C3%A6rende_ordf%C3%B8rere_i_Norge men dei 20 fylkesordførarane kan dei høyre på, fortalde Skaiaa.

Skaiaa, som har vore lærar og rektor på Drottningborg før han vart politikar, har vore oppteken av politikk det meste av livet, heilt sidan han var med i ei studiegruppe og vart engasjert for Kristeleg Folkeparti. Han gledde seg over at Helene Horverak i Bykle står høgt på lista og trudde at det skulle vere mogleg for henne å få plass i fylkestinget.

Då vi var ferdige med praten, takka han for at til ei forandring han hadde fått ein lengre samtale i radio om politikk, -som oftast blir det bare eit minutt eller to, sa han.

Vi kvitterte med å gje han ein refleksvest frå Valle Radio og mana til arbeid for å få fleire sykkelstiar langs vegane i Aust-Agder.