Valgsending i Valle Radio

Share

Det vart ein stor kveld i Valle Radio i kveld på mange måtar. Profesjonelt opplegg i kommunestyresalen der 8 mikrofonar var rigga slik at alle partia kunne ha to representantar i panelet:

*Høgre: Bjørgulv Sverdrup Lund og Sigbjørg Næss
*Senterpartiet: Steinar Kyrvestad og Torleif B. Harstad
*Kristeleg Folkeparti: Pål Dale og Arne Bakke
*Arbeidarpartiet: Olaf Henrik Homme og Liv Tanche-Larsen

Debatten starta klokka 18 og helt på fram til klokka 23, fem timar med tema om aktuelle spørsmål i Valle, leia av Ørnulf Hasla og Sigurd Haugsgjerd. Talarstol for publikum slik at dei kunne stille spørsmål. Nokre nytta seg av høvet: Edvin Brottveit, Sissel Åkre, Saavi Nomeland. Knut Haugland hadde eit spørsmål om breidband i høve til TV ettersom ein snart ikkje lenger får inn signal i store delar av bygda. Publikum møtte opp i stort tal, over 30 på det meste, 15 heldt ut heilt til slutt.

Då hadde dei vore innom svært mange emne, ikkje minst næringspolitikk fekk stor plass i programmet, truleg størst plass.

Helge Dahle var utereportar, men han fekk ikkje ordet før etter klokka halv ni. Då hadde han funne Torleif Jore, som hadde spørsmål om Grøn rehabilitering. Sidan kom det og spørsmål frå Anne Lise og Torleiv Harstad, som lurte på om det ville kome leilighetsbygg i Valle. Høgre lova at det skulle kome slikt bygg i Valle om dei fekk viljen sin, dei såg at folk kunne trengje bustader der dei ikkje hadde hage å ta seg av.
Pause, var det det?

Verdas beste vaflar var det Tobby og Jorunn som stod for, etter annonsen i avisa i alle fall. Pause for å ta dei i 10 minutt (utvida til 20) klokka 20, så var debatten i gang att.

Ingen telefonar til telefonvaktene, nokre sms-ar og e-postar til den epostadressa som var oppretta for høvet. Det meste vart teke hand om i løpet av programmet.

I løpet av sendinga var det også høve for 1.-kandidatane for nokre av partia til fylkestingsvalet å halde ein tre minuttars appell, her var Oddvar Skaiaa, KrF, Laila Øygarden, Ap og Svein Harberg, H, med på telefon, medan Tarald Myrum, Sp, var i salen og kunne bruke talarstolen.

Til slutt fekk kvart parti 3 minutt til oppsummering. Den kjem eg attende til.