Spørsmål til politikarane 3 Industri, reising og TV

Share

Eg vel å ta desse spørsmåla samla og sorterer dei etter kva tid dei kom inn til epostkassa vår. Dei dekker fleire aktuelle tema i Valle.

**14:56**
Ettersom Rikstv ikke prioriterer andre områder enn Valle sentrum for digitalTV, hvordan stiller partiene deg til å prioritere opp breiband via fiber i de områdene som mister TV tilbud via vanlig antenne.
mvh
Knut Haugland

**15:04**
Over til påstand om at du vil jobbe meir internt i kommunen, i staden for at ordføraren skal vere på reise det meste av tida:

Synest ikkje du vi ha mange nok navlebeskuande valldølar, om ikkje ordføraren også skulle vere nettopp det?

Helsing Hilde

**18:48**
Hei
Til Steinar Kyrvestad
Har du gjort noko for å behalde/utvikle industri-arbeidsplassar i Valle?
Helsing
Tor Viki

Spørsmål til politikarane 2 Kulturhus og kulturskule

Share

**14:59**
Subject: Kulturhus
Hvordan stiller partiene seg til utbygginga av Storstoga?
mvh
Knut Haugland

**15:04**
Hei
spursmål til Bjørgulv S.Lund

Korleis kan Høyre forsvare ovenfor velgarane sine at:

Ved førre valg fekk Høyre god oppslutning P.g.a. dere sa NEI TIL KULTURHUS
Men i kommunestyret var det einstemmig vedtak for kulturhus. Kva gjer dette med troverdigheten “dikkås”.?

**21:53**
Kvifor vel kommunen å ikkje ansette rektor for kulturskulen? De seier at de vil satse på kultur med vekt på folkemusikk, og vi har dyktige musikarar med pedagogisk utdanning i bygda. Det vert uforståeleg å ikkje nytte det gode høvet til å få dyktige folk inn i viktige stillingar.

Spørsmål til politikarane 1 Sykkelsti

Share

I samband med sendinga torsdagskvelden om valet 2007, kom det ein del spørsmål på sms og epost til Valle Radio. Her er nokre av dei:

**Gang- og sykkelveg**
**14:45**

Trafikktryggleiken står prioritert på valprogramma til alle partia.

Når kan me vente å få gang/sykkelveg frå Valle sentrum til skulen/ barnehagen? Mange med meg, ynskjer dette. Pr. i dag er det farleg å “styre” ein unge åleine på denne vegen.

Då dei ungane som er i 10.klasse no gjekk i 1. klasse, var dette ein debatt. No er det gått 10 år, og ingen ting er skjedd. Må det skje ei ulykke, før det skjer noko?

Gudrun Sagneskar

**16:59**
Spørsmål til Senterpartiet:

Kvifor har dykk tatt med på programmet no at dykk vil prioritere sykkelveg sentrum – skulen når dykk har jobba imot den i åtte år. Kvar gong spørsmålet har kome har dykk svara at området rundt skulen er i planlegging og at det ligg inne. Men veien fra skulen til sentrum blir ikkje endra og det har jo ikkje vore noko i veien for at den kunna ha vore bygd før.

Helsing småbarnsmor

**18:03**
Til Bjørgulv Sv Lund.
Ang. gang og sykkelveg – til badeplassen på Honnevje.

Vil du prioritere arbeid med å få denne vegen ferdig våren 2008. Bed deg om at dette vert gjort før det skjer ei alvorleg trafikkulukke her – mange små born syklar her om sumaren.

Mvh Bjørg Brokka Rike

**22:11**
For sent for dette spørsmålet?

Hva med gang og syklelsti for den farligste strekningen vi har…: Sandnes-Kveste-Valle?

hilsen undrende