Valget i Valle 2 Refleksjonar

Share

Fleire har sett på valet i år i høve til gamle skiljeliner. Det er ikkje sikkert dei gjeld lenger, men det nye kommunestyret i Valle har ei samansetning når det gjeld Valle/ Rysstad og ei aldersfordeling som er slik:

Arbeidarpartiet:
Alle bur på Rysstad, gjennomsnittalder er 54 år, ei kvinne, to menn.

Kristeleg Folkeparti:
Alle bur i Valle, gjennomsnittalder er 43,3 år, tre menn.

Senterpartiet:
Fire bur i Valle, ungdomsrepresentanten bur på Rysstad, gjennomsnittalder er 44 år, to kvinner, tre menn.

Høgre:
Seks i Valle, fire på Rysstad, gjennomsnittsalder er 41,4 år, tre kvinner, sju menn.

Av dei 21 representantane er 6 kvinner og 15 menn, 8 bur på Rysstad, 12 i Valle.

Valget i Valle

Share

Så er valget over og det vart eit resultat som sjølv ikkje Høgrefolk hadde trudd var mogleg. Resultatet syner at det var 1036 som kunne stemme og deltaking på 68,66%, og av 21 representantar i kommunestyret får Høgre 10, Senterpartiet 5, Arbeiderpartiet og Kristeleg Folkeparti 3 kvar.

Resultatet vart slik:

**Høgre**
1. Bjørgulv Sverdrup Lund
2. Olav K. Hovet
3. Sigbjørg Næss
4. Saavi Nomeland
5. Rune Mikkelsen
6. Erling Sagneskar
7. Anette Bjørgum Berg
8. Jon-Ola Rysstad
9. Annbjørg Lindland Uppstad
10. Ove Lund

**Senterpartiet**
1. Steinar Kyrvestad
2. Torleif B. Harstad
3. Ragnhild O. Nomeland
4. Liv Bratlie Løyland
5. Olav Kåre Bøe

**Arbeiderpartiet**
1. Liv Tanche Larsen
2. Olaf Henrik Homme
3. Toralv Andersen

**Kristeleg Folkeparti**
1. Pål Dale
2. Arne Bakke
3. Arild Aabø