Program veke 37

Share

Denne veka vart litt spesiell i Valle Radio, med sendingar både måndag, tysdag og onsdag.

**Måndag 10. september**
20:45 Valsending. Intervju med gruppeleiarane etter valet ved Ørnulf Hasla. Reaksjonar frå valvake på Valle Motell ved Helge Dahle

**Tysdag 11. sepember**
Ansvarleg: Harald Haugland
18:00 Valresultat kommunevalet
18:20 Over ein open Bibel.
18:30 Noreamagasinet
19:05 Møteplassen
19:30 Dameklubben. Magasinprogram frå Norea
20:30 Postludium. Felix Hell spelar på orgelet i St. Peters Church, New York
21:00 Kyrkjebakken

**Onsdag 12. september**
Ansvarleg og teknikar: Harald Haugland
18:00 Aktuell time
a. Om LHL sitt besøk i Valle torsdag. Telefon til Anne Solfrid Malmanger
b. Knut Svein Dale på telefon om kveldens møte på Menighetshuset
c. Møtehelg med tredreiing. Telefon til Johan Olsen
d. Pilegrim frå Hovden til Hægeland. Telefon til Per Emanuelsen
e. På traktortur. Olav Jan Tveiten i USA på traktortur
f. Ny ordførar i Bygland, Olav Neset på tråden

19:00 Kommunen informerer ved Ingvar Nes
19:30 Tankar frå Bibelen ved Håvard Viki
20:00 Radiominner.
21:00 **Open sending** ved Jorunn Lund Harstad