Formannskapet klart

Share

I dagens sending var komande ordførar Bjørgulv Lund og Pål Dale gjester hos Bjørgulv T. Berg. Der kunne dei fortelje at formannskapet den neste perioden vil bestå av:

Ordførar Bjørgulv Sverdrup Lund, Høgre
Varaordførar Sigbjørg Næss, Høgre
Pål Dale. Kristeleg Folkeparti
Steinar Kyrvestad, Senterpartiet
Liv Tanche-Larsen. Arbeiderpartiet

Desse kjem med i planutvalet:

Leiar: Rune Mikkelsen, Høgre
Saavi Nomeland, Høgre
Anette Bjørgum Berg, Høgre
Arne Bakke, KrF
Hilde Pedersen, Ap
Torleif B. Harstad, Sp

Den siste er ikkje avklart enno, det er ein person frå Senterpartiet. Ettersom det skal vere minst 40 prosent kvinner i alle utval, må vedkomande vere ei kvinne. Høgre har alt ei kvinne frå si gruppe, det same har Ap. KrF har ikkje noko kvinne i si kommunestyregruppe, det har Senterpartiet i Ragnhild Nomeland og Liv Bratlie Løyland.

Ein kommune i Vest-Agder spurde fylkesmannen om å få dispensasjon frå kravet om 40% kvinner i utval, men det var det ikkje råd å få, for kravet om 40% kvinneandel er absolutt.