Kommunestyret konstituerer seg

Share

Programmet denne veka er at Valle kommunestyre skal konstituere seg, så langt eg har forstått. Sjå http://www.valle.kommune.no/Modules/Default.aspx Nede til høgre på sida finn du kommunestyret og kan klikke deg inn på sakspapira til dette møtet. Det står ikkje mykje der, papir vert lagde fram i møtet.

På denne bakgrunn vert programmet for denne veka slik:

**Tysdag 25. september**
Ansvarleg:Harald Haugland

18:00 Kvarteret
18:15 Over ein open Bibel
18:30 Noreamagasinet
19:05 Møteplassen
19:30 Dameklubben
20:30 Postludium ved Harald Haugland
21:00 Kyrkjebakken

**Onsdag 26. september**
Teknikar: Gudrun Rysstad
18:00 Kommunestyremøte