Never

Share

Tenkte eg ville nemne at Torjus Uppstad, som eg har mykje samarbeid med i Valle Radio, denne veka er lærar på kurset Never again på Folkemuseet i Oslo. Det er tre tak som skal tekkjast og arbeidet vert dokumentert slik at ein skal kunne lære av det.

I programmet heiter det: Mange av gårsdagens nevertak holder ikke mål og mange kulturminnevern-nevertak lekker. Norsk Folkemuseum (NF) ser behovet for å luke ut vesentlige feil og mangler fra egen praksis gjennom å diskutere og forstå sammenhenger på tvers av ulike teknikker og tradisjoner. Vi går ut fra at resten av kulturminnevernet har tilsvarende
behov for tette tak.

Sammenhengen mellom underlag, råvarer, sortering og metoder vil bli
diskutert med utgangspunkt i praktisk arbeid på de tre bygningene fra Sudistog, dokumentasjonsresultatene fra Rolstadloftet og opp mot ulikt kildemateriale og tradisjonskunnskap.

Tre kurslærere (Roald Renmælmo, Torjus Uppstad og en til) legger hvert sitt tak på ulikt vis sammen med kursdeltagerne. Målet med dette er å få til en jamsession hvor prinsipper, regler, vurderinger og holdninger diskuteres på og mellom hustakene. De tre Sudistog-husene står tett, så intimiteten er sikra.

De tre gruppene styrer sin egen tid, men vi skal ha felles matpauser og noen styrte diskusjoner underveis rundt ulike kvalitetskrav på never og torv, sorteringspraksiser, leggemønstre, kanting, torvhaldstokker og -kroker, reparasjon og vedlikehold av torvtak.

Det harde Bygdøyklimaet medfører forvaltningsproblemer med våre bygninger som kommer store deler av landet. NF står ikke i faresonen for å være et økomuseum, og er avhengige av å bruke regionale underleverandører på en rekke felt, slik som på never, torv og emner.

Også på kunnskapssiden trenger vi gode samarbeidspartnere. For å få langsiktig effekt av seminaret er det et mål at dagens og morgendagens underleverandører deltar i arbeidet og diskusjonene. Vi sørger for at alt er lagt til rette før kursstart; inklusive kildemateriale, monterte stillaser, råvarer, emner og utstyr.

Eg vonar å få han med meg i radioen etter haustferien for å fortelje frå seminaret. Torjus har kunnskaper som heile landet treng, og er ein ressursperson for kulturminnevernet, som så mykje anna.

Burma i fokus

Share

Burma står i fokus i alle media no. Ettersom vi har ein burmesisk familie i Valle, er det naturleg for meg å skrive litt om det her på bloggen og.

Familien kom til Valle i mai etter å ha budd i flyktningleir i Thailand i 12 år. Dei er mor og far og fire born, og så har dei med seg to familiemedlemmer som har mist sine foreldre. Det er altså ein storfamilie som har flytta inn i Drenghuset i Leite. Fleire av dei snakkar engelsk, så det er råd å slå av ein prat når du møter dei. Borna har begynt på skule etter sommarferien, så dei har etter kvart fått eit vanleg liv i bygda vår.

Når det den siste veka har vore stoff om Burma i alle medier, seier det seg sjølv at mykje tid går med til å fylgje med på stoff frå heimlandet. I dag, fredag 28. september, fylgjer dei oppmodinga som har gått landet rundt om å kle seg i raudt i solidaritet med kampen som folk fører mot juntaen i landet. http://no.wikipedia.org/wiki/Munkeprotestene_i_Burma_2007

Senior-generalen Than Shwe starta si karriere i det militære ved å kjempe mot karen-minoriteten i landet, og våre burmesarar er karenarar. Sjå denne engelske sida for å finne ut kor dei kjem frå: http://en.wikipedia.org/wiki/Karen_State Denne staten grensar til Thailand, og i Thailand er det ni store flyktningeleirar som huser folk frå Burma. Her er meir på engelsk om folket: http://en.wikipedia.org/wiki/Karen_people
og ein liten artikkel på norsk: http://no.wikipedia.org/wiki/Karen_%28folkeslag%29

Dersom du vil vite meir om dette emnet, skal du ta turen innom på biblioteket og låne boka **Det glemte folk. En reise i Burmas grenseland** av Casten Jensen. Det er særleg vekt på karen-folket i den boka, og Carsten Jensen er ein stor forfattar som har gode tekstar. I tillegg er det mange flotte bilete i boka, så ho er lett å lese sjølv om ho er på 185 sider i det ein kallar salongbordformat, større enn A4.

Visste du forresten at Strømmestiftelsen har fleire prosjekt i Burma. http://www.strommestiftelsen.no/?aid=9068 Dei tek ikkje stilling til politiske spørsmål, men prøver å hjelpe gjennom vaksenopplæring, mikrofinans og utvikling av lokalsamfunn.