Til fellesskapets beste

Share

**Den tillitsvalde har prioritert å bruke ein del av livet til fellesskapets beste.**

Det var leiar i Utdanningsforbundet, Helga Hjetland, som sa dette til deltakarane på Utdanningsforbundet Aust-Agder sin tariffkonferanse i dag. Eit femtitals tillitsvalde frå alle kommunane i fylket er samla på Quality-hotellet i Sørlandsparken for å tenkje strategi om lønspolitikk og fagforeningsarbeid. Eg har fått høve til å vere med, det har vore ein interessant dag med mange innspel som eg ikkje skal referere her. Men sitatet over tek eg med for å setje søkelyset på noko som gjeld i mange samanhengar, det kan utan tvil også brukast på engasjementet i Valle Radio.

Å bruke ein del av livet til fellesskapets beste er ikkje sjølvssagt, det er etter kvart blitt vanskelegare å finne folk til ei rekke tiltak som vert prøvd å setje i verk til fellesskapets beste. Men i Valle Radio lever ideen om at det er viktig å ta eit tak til fellesskapets beste. Når Ørnulf og Jørund, Kjetil Carolis og Helge saman med Sigurd Haugsgjerdlagar ei fem timar lang valsending, får fellesskapets beste ein utvida dimensjon, ikkje bare er det tale om underhaldning der og då. Det er også hjelp til folk som skal stemme slik at dei skal ha best mogleg grunnlag for å gjere sitt sjølvstendige val.

I mange samanhengar er det tale om å bruke av tid og krefter til fellesskapets beste. Fellesskapet kan vere ei forening, ei bygd eller ein kyrkjelyd, til dømes. Om ein ser seg rundt når ein køyrer i landet vårt, finn ein mange eksempel på at grender og bygder har etablert skulehus, grendehus og bedehus til fellesskapets beste i år der landet vårt ikkje på langt nær var så rikt som no. Framleis er ein slik tradisjon levande i mange grender, sjølv om ein nok kan merke at folk er mindre viljuge til å stille opp til fellesskapets beste. Vi er nok blitt meir individualistiske dei siste åra. Om det er jappebølgja eller andre grunnar, skal ikkje eg seie for sikkert, andre har kanskje sterke synspunkt her.

At nokon stiller opp til fellesskapets beste er ikkje mindre viktig i vår tid, anten det gjeld idrottslag, bygdekvinnelag eller Valle Radio. Vi har vore heldige i Valle, dugnadsånda lever framleis i rimeleg grad her i bygda.

Lat oss gjere vårt beste for at det kan halde fram og i dagar som kjem

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.