Onsdagsprogrammet i veke 41

Share

**Onsdag 10. oktober 2007**

Ansvarleg: Harald Haugland
Teknikar: Knut Olav Tveiten
Telefonansvarleg: Torbjørg Hoftuft

18:00 Aktuell time
Fyrste halvtimen: Gjest Leif Kvinlog
Kulturveka, arrangement som har vore
Kulturveka, arrangement som kjem
Kantina på Valle skule
Andre halvtimen: Gjest Torleiv Jore
Sauesjådagen, oppsummering og erfaring
Telefon til Frode Verpe: Verdensdagen for psykisk helse
Telefon til Ragnar Aas: Jolemessa på Rysstad

19:00 Kommunen informerer. Arne Tronsen om møte med nye politikarar og folk som vender seg til kommunen.

19:30 Tankar frå Bibelen ved Håvard Viki
20:00 Kjærleiksdikt og songar ved Harald Haugland
20:30 Torleif B. Harstad les frå Tarald Nomeland si minneoppgåve
21:00 Open sending ved Harald Haugland og Olav Jan Tveiten. Rebusar om stader i USA som Olav Jan og Knut Olav vitja på ein tur dit.

Verdensdagen for psykisk helse

Share

Dette var tema i ein samtale eg hadde med Frode Verpe i den aktuelle timen onsdagskvelden 10. oktober 2007. Grunnen til det var at 10. oktober er markeringsdag på verdsbasis for dette. Frode og Jorunn Bø Andersen arbeider med dette i Valle kommune, og Frode stilte opp på telefonen for å fortelje om saka. Tema for denne dagen, som har vore arrangert sidan 1992, var i 2007 **Ungdom og psykisk helse**.

Dette temaet hadde ein teke tak i på Valle skule i dag og lagt opp til å arbeide med det ein stor del av dagen på ungdomstrinnet. Frode fortalde at ein ofte knytta psykiske lidingar til dette temaet, men det kan vere nyttig å sjå på det med positivt føreteikn også.

Diverre hadde ikkje Frode høve til å kome i radioen, så det vart ein kort prat på telefonen. Temaet kan vi ta opp seinare om det høver slik.

Her er nokre lenker:
http://no.wikipedia.org/wiki/Verdensdagen_for_psykisk_helse
Denne lenka har og lenke til heimesida til verdensdagen.
http://www.nb.no/cgi-bin/galnor/gn_sok.sh?id=12733&skjema=2&fm=4
Her finn du oversikt over aktuelle tema innanfor emnet Psykiske lidingar