Tett ved sida mi går Jesus

Share

Dette er tittelen på ein sang som Gunstein Draugedalen syng til tekst av Haldis Reigstad. Eg fann eit program på Internett der han fortalde om sangen sjølv under eit besøk i Bergen.

Sjå http://www.dfef-bergen.no/Taler/Draugedalen%201.%20mai%2005.mp3, du kan høyre talen i windows media player her.

Han fortel at han i 1977 var på Hurdal Verk folkehøgskole på eit sommarkurs i musikk. Det var folk der som ville lære meir om musikk i kristen samanheng, og han var lærar. Haldis Reigstad var også der, og etter ein time kom ho bort til han med eit dikt ho hadde skrive med grøn penn og spurde om han kunne finne ein melodi til det.

Han sa at han skulle sjå på det, og så la han lappen i lommen og fann han ikkje før om hausten, det var ikkje ei trøye han brukte så ofte han hadde på seg då. Så gjekk han til pianoet, og melodien bare kom fram mellom fingrane hans, og snart var den i bruk, han song den inn på plate og i 1997 kom den med i tillegget til salmeboka.

I kveld var eg på møte i pensjonistforeninga i Valle. Dei samla om lag 30 personar på Valle Motell og eg skulle halde andakt. Før foreslo Ånund K. at vi skulle syngje **Han tek ikkje glansen av livet**, ein song som Trygve Bjerkrheim og skreiv med grønt blekk etter ein møtetur i Vest-Telemark. Også den handlar om å vandre med Jesus, livet er ofte skildra som ei vandring.

Ofte når ein skal halde andakt, er det greitt å finne ein sang som høver. Her fann Ånund K. sangen utan å vite kva eg skulle tale om, ein sang som høvde svært godt til talen. Etterpå fann Nella at **Tett ved sida mi går Jesus** står i Pensjonistforeninga si sangbok Syng deg glad, så det var jo ikkje så vanskeleg å vite kva vi skulle syngje etterpå. Kjetil Rike fann tonane på trekkspelet både før og etter talen.

Her er meir om Haldis Reigstad og Gunstein Draugedalen på wikipedia: http://no.wikipedia.org/wiki/Haldis_Reigstad
http://no.wikipedia.org/wiki/Gunstein_Draugedalen

I morgon vil eg ha eit program om Haldis Reigstad i Valle Radio klokka 19:30. Då vil eg spele noko musikk av henne og lese dikt ho har skrive. Det er fint om du har høve til å høyre det. Gå til sida til radioen, http://www.valleradio.com/ og trykk på lenka til Internett øvst til venstre på sida. På den neste sida som vert opna finn du lenke til streaming av programmet.