Sørlandets lærarstemna

Share

Sørlandske Lærarstemna var ei oppleving. Å gå i kø i den stappfulle hallen der var ei oppleving eg er glad for at eg ikkje har kvar dag, men eg kunne godt sitje lenger og høyre på når lingvisten Jan Hognestad fortalde om Ny grammatikk. Det var interessant. http://wwwold.hia.no/hum/nordisk/hjemmeside%20janhognestad.htm

Å få seg lunsj i kantina var heller ikkje enkelt. Vår gruppe var sett opp til å ha lunsj klokka 12, men vi var jo ikkje aleine. 20 minutt i kø for å kome fram til salatdisken – eg er glad eg slepp det kvar dag og heller kan gå på Valle Handel og blande meg ein salat på fem minutt i staden.

Det var nokre vanlege studentar der, eg slo meg ned ved eit bord og dei kom og undra seg over kva det var som skjedde, dei hadde visst ikkje fått med seg at eit tusentals lærarar skulle på kurs i dag.

Eg var den einaste frå Valle på kurset om Ny grammatikk. Men eg møtte Andres Helle, tidlegare rektor på Hylestad skule på same kurset. I køen møtte eg Rolf Kristian Pedersen frå Valle. Han hadde stjerner i augo etter å ha høyrt astronomen Knut Jørgen Rød Ødegård, og det var fleire andre frå Valle som hadde vore innom der og opplevd Big Bang. http://folk.uio.no/knutjo/

Då kurset var ferdig, måtte eg ein tur innom bokhandelen på UiA. Men det vart ingen handel, eg har ikkje hylleplass til fleire bøker før eg får kvitt meg med noko. Men det er mykje det kunne vore interessant å hatt, både når det gjeld Ny grammatikk og andre tema.