Draumar

Share

Eg fekk ein førespurnad for ei tid tilbake: Kva er draumane dine, Harald?

Eg måtte tenkje på den då eg i kveld høyrde Robert H. Schuller http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_H._Schuller frå Crystal Cathedral tale på Gospel Channel. http://en.wikipedia.org/wiki/Crystal_Cathedral Den har ikkje artikkel på norsk wikipedia enno, så du får klare deg med den engelske.

Han fortalde om draumen sin om å starte ein kyrkjelyd med positiv kristendom som fokus og korleis det har gått. Samstundes fortalde han om ein student frå Sør-Korea som han hadde studert saman med og som hadde ein draum om å få til ein skule i heimlandet og korleis kyrkjelyden Crystal Cathedral hadde hjelpt med prosjektet.

Mange draumar har vore drøymt rundt mange prosjekt. At Valle Radio er i drift, skuldast ein draum om å få til ein lokalradio for Valle. Det er mange år sidan den vart drøymt fyrste gongen, men for ti år sidan lukkast det å få det til. Våren 1997 hadde vi prøvesending, frå hausten var vi i gong.

-Eg har ein draum, sa Martin Luther King. Alle unge les om han og draumen hans om å få eit land fritt for rasisme og slaveri. Men det er ikkje nok med draumen, arbeid må og til. Ein byggjer ikkje katedralar utan draumar, og kampen mot rasisme må kjempast kvar einaste dag.

Eg likar å sjå på Hour of Power fredagskveldane. Songen og visjonane gjev ein fin inngang til helga. http://en.wikipedia.org/wiki/Hour_of_Power Det er humor og forkynning i programmet. Positiv kristendom, det gjer meg glad.

I neste veke er det diakonivisitas i Valle. Då kan vi få dele draumar med kvarandre. Tysdagskvelden er sett av til eit slikt opplegg. Diverre får eg ikkje vere med den kvelden, for då har eg mi diakonale teneste i Valle Radio. Men draumar kan vi dele i så mange samanhengar. Send meg gjerne draumen din på ein epost til harhaugl@gmail.com